Organisatie van de vereniging

Arcana is een Rollenspelvereniging voor LARP (Live Action Role Playing). Naast live action role play-weekends organiseert Arcana diverse workshops. Alle activiteiten staan alleen open voor leden. Voor de meeste live role play-activiteiten geldt een minimumleeftijd van 18 jaar, alleen activiteiten onder de naam De Bron zijn toegankelijk vanaf 14 jaar. Ieder lid ontvangt een informatiemap aangaande de live role play-weekends en de nieuwsbrief (via email).

Bestuur

Rollenspelvereniging Arcana heeft een bestuur met vier a vijf leden. Het bestuur wordt voor de duur van één jaar jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) gekozen en aangesteld. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter - Johan
Secretaris - Ruben
Penningmeester - Moniek
Evenementencoördinator - Bianca
Beheer - Jilles

[Achternamen ivm zoekmachines verwijderd, uiteraard te bevragen via secretaris@arcana.nl]

Notulen ALV

Activiteitencommissies

Arcana heeft vaste activiteitencommissies voor de organisatie van de lives, één vaste commissie voor het verenigingsblad De Foliant en twee ondersteunende commissies.

De commissies zijn:

Commissie Elerion

De leden van de commissie Elerion zijn lid van de kerngroep Elerion waarin ongeveer tien personen zitting hebben.

Commissie De Bron

De leden van de commissie De Bron zijn lid van de kerngroep De Bron waarin ongeveer acht personen zitting hebben.

Commissie Belvedere

Commissie Horror Arcanae

Commisie Content

Commisie Short-Larp