ShortLARP

Een ShortLARP is doorgaans een zogenaamde one-shot: een evenement wat op zichzelf staat en geen vervolg kent. Een ShortLARP duurt meestal 3 á 4 uur. ShortLARPs werken vrijwel altijd zonder spelsysteem en richtten zich op psychologisch/sociaal/emotioneel spel. Soms worden personages ter plekke gemaakt, soms zijn ze van te voren al beschreven.

Bij ShortLARPs ligt de verantwoordelijkheid om, binnen de opzet van het scenario, spel te maken bij de spelers zelf. Er zijn naast spelers zelden figurantenpersonages, wel een of enkele spelleiders.

Wat en hoe?

De ShortLARPs worden enkele keren per jaar georganiseerd, meestal voor kleine gezelschappen (8-12 deelnemers, afhankelijk van het scenario). Voor een ShortLARP is meestal geen voorbereiding nodig. Invulling van personages verschilt per evenement. Veelal worden het spel, de vorm en de regels vooraf uitgelegd. Inschrijving verloopt via mijn.arcana.nl.

Komende ShortLARP evenementen

Geen evenementen