Inschrijven

Moresnet – evenementen zijn toegankelijk voor deelnemers van 18 jaar of ouder en kosten € 95. Hiervoor krijg je een grimmig, historisch spel van vrijdag t/m zondagmiddag, 6 maaltijden en een slaapplaats. We zullen werken met het schrapkaarten systeem van Arcana voor consumpties. Een schrapkaart kost €5,-. Hier staat 10 schrapjes op. Fris en sap kosten één schrapje, bier en wijn twee. Koffie, thee en water zijn gratis.

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van Arcana moet je lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap kost 18 euro per jaar. Als je lid bent ontvang je minimaal 3 keer per jaar het verenigingsblad de Foliant en binnenspelse kranten van de evenementen waaraan je deelneemt.

Betaling
Een inschrijving is pas geldig als het geld ontvangen is. De datum van inschrijving op mijn.arcana.nl geldt als datum van inschrijving, tenzij de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is gekomen. In dat geval geldt de datum van betaling. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het deelnamegeld teruggestort minus € 12 voor gemaakte kosten. Bij annulering binnen drie weken voor de live vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Geld overmaken kan naar: IBAN: NL65 ABNA 0618 2892 24 t.n.v. Rollenspelvereniging Arcana. Vermeld duidelijk om welk evenement het gaat en voor wie de betaling is: de naam van degene die aan die live meedoet.