Umbrië (de Wilde Landen)

Meer over: Historische ontwikkeling - Recente geschiedenis - Geografie

Historische ontwikkeling

De provincie Umbrië, in de volksmond ook wel “De Wilde Landen” genaamd, maakt ondertussen bijna twintig jaar deel uit van het Keizerrijk Elerion. In de woelige tijden rondom de troonsbestijging van Keizer Robin, toen het Rijk uit elkaar viel, splitste de provincie zich af, om pas weer onderdeel van het Keizerrijk te worden ten tijde van Keizer Hakkim II.

De tweehonderd jaar daarvoor werden diverse vruchteloze pogingen ondernomen de Wilde Landen in te lijven. Vlak voor de dood van Keizer Hakkim II wisten de legeraanvoerders van Elerion de weerstand echter te breken, waarna de Wilde Landen officieel als kolonisatiegebied werden aangewezen.

De Wilde Landen zijn een vruchtbaar, landelijk gebied. Het is niet erg dicht bevolkt. De bevolking bestaat voornamelijk uit mensen, orks, ogers en aardmannen. In het centrale noorden hebben zich recentelijk katmensen gevestigd.

Tot de annexatie door het Keizerrijk was de sociale structuur binnen de Wilde Landen minimaal. De bewoners leefden in een soort stamverband met gekozen stamhoofden, die zij de titel "dinghoofd" gaven. Een "stam" bestond uit de mensen die in een bepaald gebied woonden. Men werd dinghoofd van zo'n gebied door toestemming van de inwoners aldaar te verkrijgen. Vaak was het dinghoofd dus een sterke veteraan of een wijze oude vrouw, hoewel in vredestijd ook handelaren het ambt hebben bekleed. De dinghoofden overlegden onderling tijdens jaarlijks terugkerende feesten, maar dit gebruik is vanaf een dikke honderd jaar terug in verval geraakt.

Na de staatsgreep van grootvizier Ka Rashid, werd de enige wettige erfgename, prinses Leta, door de bevolking van de Wilde Landen tot “kernoen” benoemd; een functie die werd gebruikt voor een leider in tijden van oorlog. Met de Wilde Landen als uitvalsbasis, wist Leta stukje bij beetje het Keizerrijk te veroveren op de dictator, om uiteindelijk Ka Rashid te verdrijven en de nieuwe Keizerin van Elerion te worden. In de daarop volgende jaren wist ze de beloofde privileges voor de bewoners van de provincie (zoals acceptatie van het Zonnegeloof en burgerrechten voor de orken, ogers en aardmannen) door de senaat te loodsen, al heeft dit volgens sceptici veel langer geduurd dan strikt noodzakelijk.

De voornaamste godsdienst is van oudsher het druïdisme. Naar de druïden wordt met eerbied geluisterd, wat wel begrijpelijk is voor een economie die voornamelijk van landbouw afhankelijk is. Recentelijk zijn ook het Zonnegeloof en in mindere mate de andere staatsgeloven in opkomst, voornamelijk onder de kolonisten.

Tegenwoordig wordt de provincie bestuurd door een vanuit Elerion-Stad aangestelde resident, die zetelt in Nieuw-Woudenburg. Door de recente alvenoorlog, die veel burgerslachtoffers heeft gemaakt en grote delen van de provincie heeft verwoest, beginnen de autochtone bewoners van Umbrië in te zien dat het Keizerrijk niet alleen maar ellende heeft gebracht; zonder de inzet van de Keizerlijke Garde waren de Wilde Landen ongetwijfeld onder de voet gelopen door de talrijke alven. De inzet bij de wederopbouw toont aan dat het Keizerrijk duidelijk meer begaan is met de afgelegen provincie dan menig bewoner voorheen dacht.

Recente geschiedenis

Informatie over de geschiedenis en de meest recente ontwikkelingen zijn te vinden in de Kronieken van de Wilde Landen.

Geografie

Klik hier voor een kaart en uitgebreide beschrijving van Umbrië.