Personageklassen

Binnen de "Elerion" lives bestaan de volgende personageklassen (klik voor meer informatie op de klassenaam):

Krijger - Tovenaar - Spoorzoeker - Avonturier - Priester van de Generaal - Priester van de Jaden Hemelkeizer - Priester van de Natuur (druïde) - Priester van de Zon

Krijger

krijgerDe Krijger is getraind in het hanteren van alle gangbare soorten wapens en het dragen van alle soorten bepantsering, het schild daaronder begrepen. Meestal is een krijger als soldaat ingelijfd bij het leger of is hij aangesloten bij een kring van huurlingen, soms gaan zijn ambities verder en wordt hij opgenomen in een ridderorde. In enkele gevallen verbindt hij zich aan een kerkelijke organisatie en mag hij de titel paladijn gebruiken.
Basisvaardigheden Vechten met twee wapens, vechten met tweehandige slagwapens, zwaardvechten.
Levenspunten Uitstekend.
Magisch talent Géén.
Wapens Dolk, zwaard, éénhandige en tweehandige slagwapens.
Let op! Het tweehandige zwaard mag volgens de wet slechts worden gehanteerd door ridders en andere edelen.
Bepantsering Alle soorten.


"De krijger is een soldaat of veteraan. Dat wil zeggen in dienst van het leger, of in dienst geweest en nu lid van het gilde der veteranen. Sommigen zijn goed, sommigen slecht. Sommigen vechten voor idealen, anderen slechts voor het geld.

Alleen krijgers hebben het recht om alle soorten wapenrusting en alle wapens te gebruiken. Iemand die scherpe wapens draagt, maar geen lid is van een krijgersgilde of orde, wordt geacht bandiet te zijn. (Dolken en stompe wapens mag iedereen gebruiken: bv. de knuppel van de kroegbaas, de strijdknots van de priester en de staf van de druïde.)

Alle krijgers en magiërs zijn verplicht om zich in geval van mobilisatie bij het plaatselijke gezag te melden. Wie dit niet doet, wordt uit zijn gilde gestoten en verliest het recht om wapens te dragen."

Kapitein Zimbul de Rode


De paladijn van de Generaal is de ultieme vechtersbaas. Waar strijd is, is hij te vinden. Zijn macht wordt nog aangevuld door goddelijke gaven."

Kolonel Gork van Furtas


"De paladijnen van de Keizer beseffen dat de vrede beschermd moet worden. Goede voornemens en pacifisme alleen zijn onvoldoende. Wij trekken er actief op uit om de wegen veilig te houden en bandieten op te ruimen."

Phantor Prak, bisschop van Aa


Tovenaar

tovenaarDe tovenaar is een beginnend gebruiker van de magische wetenschap. In zijn opleiding heeft hij wat geleerd van defensieve, offensieve en necromantische magie. Voor elk van deze velden is een gespecialiseerde organisatie, respectievelijk het Gilde der Bezweerders, het Gilde der Magiërs en het Gilde der Necromantiërs. Van een beginnend tovenaar wordt verwacht dat hij zich binnen redelijke tijd uitspreekt voor één van deze gildes; zo niet, dan wordt hij beschouwd als een renegaat en wordt er ongenadig jacht op hem gemaakt. Veel tovenaars dromen ervan eens Runemeester te worden. Deze beheerst de kennis van de wetten die de magie regeren en staat daarmee boven alle gildewetten. Tovenaars zijn veelal decennia met magie bezig voor het Runemeesterschap mogelijk wordt.
Basisvaardigheden Boekrollen lezen.
Levenspunten Slecht.
Magisch talent Uitstekend.
Wapens Dolk, éénhandige slagwapens.
Bepantsering Géén.


"Tovenaar ben je niet zomaar. Het is meer dan een beroep, het is een levenswijze. Krijgers hullen zich in koud metaal om de slagen van hun tegenstanders af te weren, handelaren dragen fraaie zijden kleding om hun rijkdom te etaleren, woudlopers hullen zich in bont om zich warm te houden als ze in de open lucht overnachten en priesters omhullen zich met de voorgeschreven gewaden van hun orde. De tovenaar is echter vrij om zich te kleden zo hij wil. Zijn magie beschermt hem, geeft hem waarde en houdt hem warm en geen god weigert wonderen voor hem te verrichten omdat hij de verkeerde kleur sokken draagt."

Perspicius Magnus, Magus der tweede cirkel


"Magiërs beschikken over de aanvallende magie die het land in geval van oorlog kan helpen. Voordat een tovenaar lid kan worden van het gilde moet hij hebben aangetoond dat hij over de meest nobele eigenschappen beschikt. Pas dan wordt hem toegang verleend tot de vernietigende krachten die aan het gilde zijn toevertrouwd. In geval van mobilisatie worden magiërs, net als krijgers, opgeroepen en vallen dan onder het wereldlijk gezag."

Perspicius Magnus, Magus der tweede cirkel


"De bezweerder is gespecialiseerd in verdedigende en opbouwende magie. Wij worden vaak gezien als de meest toegankelijke tovenaars. Bezweerders zijn meestal vredelievend en bereid tot samenwerking. Alleen wij beschikken over de kennis die nodig is om magische voorwerpen te maken. De allergrootste toverwerken kunnen alleen worden gemaakt door meerdere samenwerkende bezweerders."

Magister Alcofibras


"Van alle tovenaars is de necromantiër de meest geheimzinnige. Gevreesd door velen, wordt hij begrepen door niemand. Hij bestudeert de geheimen van leven en dood en verwerft zelfs macht over de ondoden die de nacht soms onveilig maken.

Toegang tot het Gilde der Necromantiërs is moeilijk te verkrijgen. Wij bewaren onze geheimen zorgvuldig en houden er niet van als onze gespecialiseerde magie in handen van anderen komt."

Pamphoun, patholoog-anatoom te St.Albray


"Hierbij wil ik een waarschuwing doen uitgaan naar de beginnende tovenaar die toetreding tot het gilde der necromantiërs ambieert: Laat het duidelijk zijn dat volgelingen van de Generaal en andere rechtschapen mensen weinig sympathie koesteren voor dit slag tovenaars. Gelukkig is het gilde slechts in een zeer beperkt aantal streken van het rijk vertegenwoordigd, zodat de kans dat een tovenaar daadwerkelijk toetreedt tot dit onwelriekende gilde miniem is."

Kolonel Gork van Furtas


"Renegaten zijn tovenaars die niet zijn aangesloten bij een gilde. Sommigen zijn zwakke beginnelingen die nog niet doorhebben dat het lidmaatschap verplicht is. Hen wordt nadrukkelijk gewezen op de voordelen van lidmaatschap. Anderen zijn uit een gilde gezet of voor zichzelf begonnen. Op hen wordt ongenadig jacht gemaakt door de ridders van de Rode Roos; zij vervullen deze taak voorbeeldig. Het is dus zaak om zo snel mogelijk aansluiting te zoeken bij een gilde."

Magister Alcofibras


Spoorzoeker

spoorzoekerDe Spoorzoeker is een eenling die uitstekend voor zichzelf kan zorgen. Hij kent de wildernis door en door en kent haar gevaren. Mensen die niet kunnen woudlopen kunnen daardoor, onder zijn begeleiding, toch het bos in. Meestal verhuurt hij zijn diensten aan het leger of aan een handelaar. Spoorzoekers zijn vaak bevriend met druïden en sommigen ontwikkelen zich tot Paladijnen van de Natuur.

Er is een Spoorzoekersgilde; dit is een zeer losse organisatie.

Basisvaardigheden Woudlopen en gidsen.
Levenspunten Goed.
Magisch talent Géén.
Wapens Dolk, éénhandige slagwapens.
Bepantsering Soepel leer (1 bp), Stug leer (2 bp), schild.
Kleuren Vaak groen en bruin.

"Deze lieden hebben zich gespecialiseerd in het sluipen, sporen zoeken en verkennen. Zij voelen zich het meest op hun gemak in de wildernis. Het zijn over het algemeen eenlingen, dus het spoorzoekersgilde is een zeer losse en vrije organisatie."

Kolonel Gork van Furtas


"Sommige spoorzoekers worden geroepen om paladijn van de Natuur te worden. De paladijn van de Natuur is de sterke arm van de druïden. Hij bestrijdt tegennatuurlijke schepsels als ondoden, weerwezens en losgelaten demonen."

Broeder-heelmeester Ancus Hazeltwijg


Avonturier

avonturierDe avonturier is de vrije vogel van Elerion. Vaak is hij eens begonnen aan een opleiding als tovenaar of soldaat, maar is hij om een willekeurige reden afgehaakt. Hij gaat zijn eigen gang en leeft vaak op de rand van de maatschappij. Soms overtreedt hij de wet, maar zolang hij niet te opvallend bezig is, wordt hij meestal met rust gelaten.

De avonturier is een klasse met een diversiteit aan achtergronden. De specifieke achtergrond van een bepaald personage blijkt uit de keuze voor een bepaald talent. Voor een avonturier zijn er ook vele mogelijkheden om zich te ontwikkelen en in zijn of haar onderhoud te voorzien. Deze zaken komen tot uitdrukking in de keuze voor een bepaalde vaardigheid.

De beginnende avonturier kan bij aanvang uit onderstaande vaardigheden eenmalig twee vaardigheden kiezen. Overige vaardigheden kunnen eventueel later binnenspel worden verworven; dit geldt echter niet voor de basisvaardigheden, want die vereisen jaren training of studie.

De beginnende avonturier kan bij aanvang twee vaardigheden kiezen. Overige vaardigheden kunnen eventueel later binnenspel worden verworven; dit geldt echter niet voor alle vaardigheden, sommige basisvaardigheden vereisen jaren training of studie.

Basisvaardigheid Twee vaardigheden, vrij te kiezen uit de lijst van startvaardigheden voor de avonturier.
Levenspunten Matig.
Magisch talent Zéér beperkt.
Wapens Dolk, éénhandige slagwapens.
Bepantsering Soepel leer, bont of gewatteerde kleding (1 Bp), schild.

"Kijk, ze moeten niet vervelend gaan doen, want dat kunnen wij ook. We proberen gewoon wat zilverstukjes te verdienen en vallen daarbij niemand lastig. We vinden wat, verkopen dat weer. Een boekrolletje, een glimmertje, er is altijd wel een koper. Een gat in de markt? Wij springen d'r wel in. En heeft zo'n pennelikker problemen met een formuliertje, krijgt 'ie van ons gewoon wat zakgeld en d'r is niets aan het handje. Zo regelen we dat!"

Iahcopse en Vannesh, 'in de handel'


"Ik zal het u zeggen: die lieden zijn niet beter dan vrijbuiters en rabauwen, ze denken alleen aan zichzelf en respecteren god noch gebod. Ze stoten een eerlijk man het brood uit de mond. Ik draag netjes mijn penningen af aan het gilde, ik onderhoud een heel gezin en zie dat zij de krenten uit de pap pikken. Waarom doen die ambtenaren daar niets aan, waar betaal ik dan mijn belastingen voor?"

Ferdinand Stoopdrochel, meester-grutter te Krumpenhorst


Priester van de Generaal

genDe priester van de Generaal is de toegewijde dienaar van de Generaal, de oorlogsgod. Hij is onmisbaar op het slagveld: van te voren zweept hij de soldaten op tot ongekende moed, hij begeleidt hen in de strijd en zegent hun lichamen wanneer zij sterven. Na de strijd kan hij de gewonden verbinden en hun wonden helen.
Basisvaardigheden Eerste hulp, gebedsrollen lezen en tweehandige slagwapens.
Levenspunten Goed.
Magisch talent Beperkt.
Wapens Dolk, éénhandige en tweehandige slagwapens.
Bepantsering Alle soorten.
Kleuren Bloedrood en zwart.


"De goddelijke Generaal is de Heer van de Strijd. Oorlog is de ultieme test van moed en kunde. Dit is dè religie voor krijgers en magiërs, maar iedereen kan lid worden.

Om lid te kunnen worden van de kerk van de Generaal moet men zich bewijzen in de strijd. Iedereen die aan deze verplichting voldoet, kan worden ingewijd in de "kleine mysteriën". Er zijn een drietal graden van inwijding, steeds met een indrukwekkende ceremonie.

Op het slagveld zijn de genezende krachten van een priester onontbeerlijk, maar de priesters van de Generaal zijn ook bijzonder bekwaam in het hanteren van bijl en hellebaard. Zij gaan voor in de mysteriën."

Kolonel Gork van Furtas


Priester van de Jaden Hemelkeizer

jhkDe priester van de Jaden Hemelkeizer is een vredestichter. Hij vertrouwt niet op aanvallende magie, maar op zijn beschermende en genezende krachten. Rechters zijn bijna altijd priesters van de Jaden Hemelkeizer. Een priester van de Jaden Hemelkeizer wordt overal met respect bejegend.
Basisvaardigheden Gebedsrollen lezen, tweehandige slagwapens, heraldiek en wetsleer.
Levenspunten Matig.
Magisch talent Goed.
Wapens Dolk, éénhandige en tweehandige slagwapens.
Bepantsering Soepel leer of stevig gewatteerde kleding (1 Bp), maliën (2 Bp), schild.
Kleuren Hemelsblauw en jadegroen.

"De priesters van de Jaden Hemelkeizer? Geen vechtersbazen maar je moet wel voor ze oppassen! Als ze niet al zelf veel macht en inspraak hebben dan kennen ze wel iemand die dat wel heeft. En als ze iets motiveert om hun macht te gebruiken is het wel het behouden van orde en vrede."

Iahcopse en Vannesh, 'in de handel'


"Vrijwel alle regeringsfunctionarissen, rechters, gildemeesters en andere hoogwaardigheidsbekleders zijn lid van onze kerk. Wie toe wil treden tot de kerk, dient zich aan te melden bij de plaatselijke afdeling. Dan worden de antecedenten van de kandidaat nagegaan. Als alles goed wordt bevonden, wordt de kandidaat middels een korte ceremonie opgenomen. Tot de verplichtingen van het lidmaatschap behoren ondermeer het deelnemen aan de zogenaamde 'broedermalen', het geven van aalmoezen en de 'broedertrouw'."

Phantor Prak, bisschop van Aa


Priester van de Natuur (druïde)

druideDe druïde of priester van de Natuur verafschuwt alles wat tegen-natuurlijk is, zoals ondoden, magische schepsels, steden en plundering van de natuur. Hij is te herkennen aan zijn witte gewaad en zijn staf. Druïden wijzen wonen in steden af, gebruiken zo min mogelijk 'onnatuurlijke' materialen en staan voor een leven in harmonie met de natuur.
Basisvaardigheden Gebedsrollen lezen, woudlopen.
Levenspunten Matig.
Magisch talent Goed.
Wapens Dolk, éénhandige slagwapens.
Bepantsering Soepel leer (1 bp), Stug leer (2 bp), schild (hout!).
Kleur Wit.

"Druïden streven naar een natuurlijk leven in overeenstemming met de seizoenen en andere cycli van de natuur. Daardoor zijn wij even welkom in een orkenkamp als op de geboorteplechtigheid van een jonge edelman. Wij verafschuwen alles wat tegennatuurlijk is. De staf van de druïde is meer dan een wapen. Het is een focus voor de magie van de natuur."

Broeder-heelmeester Ancus Hazeltwijg


Priester van de Zon

zonHet geloof van de Zon is een nieuw geloof, en tevens oeroud. In de korte tijd sinds de orkse profeet Domela Troelstra zijn openbaringen ontving, is er veel veranderd. De kerk is gegroeid en de keizerlijke inquisitie heeft de volgelingen van de Zon vervolgd. Nu is het Zonnegeloof geaccepteerd als derde staatsgeloof, en wordt het oude geloof naast enkele wilde stammen en monsters ook beleden door mensen.
Basisvaardigheden Gebedsrollen lezen.
Levenspunten Matig.
Magisch talent Goed.
Wapens Dolk, éénhandige slagwapens.
Bepantsering Alle soorten.
Kleur Geel, goud, zwart.

"Blijft dapper, onversaagd, moedig, onzelfzuchtig. Blijft uw godin, uzelf en uw vrienden trouw. Maar vergeet niet de goede dingen des levens, zoals daar zijn de drank, het spel en de dans."

Sanka Ra, Hooginquisiteur te Elerion-Stad