De Herberg – verslagen

Verslag van Herberg 5 – Ter leering ende vermaeck

De Dependance Umbrische Hogeschool (De D.U.H.) heeft al jaren een te kort aan leerlingen en docenten. Het kleine hogeschooltje in Zonnestein heeft daarom onder leiding van de rector Cornelius besloten om een ware Enthousiasmeerdag te houden!

Van heinde en verre kwam het publiek naar de kleine herberg waar de DUH genoodzaakt was om naar toe uit te wijken omdat de burgemeester van het dorpje Zonnestein voorlopig zijn buik vol had van de aanwezigheid van een grote groep avonturiers en mogelijke toverkollen. De twee uitbaters van het herbergje de Morgenzon, Nol en Trudy Harteveld, waren gelukkig maar al te blij om iedereen te ontvangen en te voorzien van alle gemakken.

Over de loop van de dag werd er veel gediscussieerd over intellectuele en minder intellectuele onderwerpen. Zelfs leden van het beruchte Woudenburgs Corps (De W.C.) kwamen langs om de studentikoze sfeer te verspreiden. Tijdens een gezellige borrel en het diner, bestaande uit een pittige Haribdiaanse specialiteit, werd er druk genetwerkt.

In de avond was er ook tijd voor workshops, waaronder een spreekbeurt gegeven door anthropoloog Koos Krevel over de biologische functies van de Alf, een lezing door Alaska Jameson en een les enthousiasmeren van Professor Zwarts.

De grote afsluiter op de avond had een debat tussen een lid van de Ordo Spina en een afgezant van Tovenaarseiland moeten zijn over de gildewetten. Door omstandigheden kwam de bezweerder Barnabas Schellaert niet opdagen, waardoor zijn scribent Joachim Druizzelaar het over moest nemen. Gelukkig kreeg hij bijstand van de voormalige schout van Fernwoude, Deirde, waardoor hij toch knap zijn mannetje kon staan tegen de briesende prefect van de Ordo Spina! Onder de leus “Gelijke Mutsen, Gelijke Wetten!” wist de heer Druizzelaar succesvol aan te tonen dat de Ordo Spina niet streng genoeg was voor de tovenaars van de Wilde Landen.