Geloven binnen het Keizerrijk

Binnen Elerion bestaande meerdere goden. De vier algemeen bekende geloven binnen Elerion zijn:

Het geloof van de Jaden Hemelkeizer

Het geloof der Jaden Hemelkeizer is gericht op het creëren en behouden van vrede, niet met wapengekletter maar met overleg, regels en compromissen. Alle gelovigen van de Jaden Hemelkeizer dienen dit doel, ongelovigen die dit doel en deze aanpak als belangrijk ervaren treden vaak toe tot dit geloof.

De priesters van de Jaden Hemelkeizer vormen vooral een bindend element. Het is hun taak de machine van de kerk goed gesmeerd te laten lopen en te zorgen dat alles op een ordelijke wijze verloopt.

Een paladijn van de Jaden Hemelkeizer heeft als taak het handhaven van orde en gezag. Hij heeft hiervoor vergaande opsporingsbevoegdheden gekregen, maar draagt daardoor ook een grote verantwoordelijkheid.

Het geloof van de Generaal

In het geloof van de Generaal staat strijd centraal. Er is altijd een strijd die het waard is om gestreden te worden. De oprechte overtuiging dat strijd de oplossing biedt bij alle problemen, verbindt de gelovigen van de Generaal. Dit betekent echter niet dat het geloof van de Generaal alleen bestaat uit de verheerlijking van geweld. In de strijd is geweld slechts één van de mogelijke middelen om het doel te bereiken: de overwinning! Binnen het geloof van de Generaal is daarom een strakke organisatie onontbeerlijk. Zelfbeheersing, discipline, moed (maar geen roekeloosheid!) en kameraadschap zijn noodzakelijke eigenschappen van een goed gelovige. Heldhaftig sneuvelen is natuurlijk prijzenswaardig, maar de overwinning is wat telt. Ook een gelovige van de Generaal die in zijn bed sterft, zal in de hemel de Generaal kunnen dienen als hij altijd dapper voor de Generaal en de overwinning heeft gestreden. En een roekeloze gelovige die zijn leven verspilt en daarmee zijn broeders in gevaar brengt, zal toch naar de onderwereld gaan.

De onderlinge band tussen gelovigen is zeer hecht en overstijgt familiebanden en vriendschappen. Tijdens de gezamenlijke maaltijden (de broedermalen) kan iedereen vrijuit spreken, met inachtneming van de hiërarchie. Niets wat daar wordt besproken zal de kamer verlaten.

Het geloof van de Natuur

Het geloof van de Natuur is zeker geen genootschap van tuiniers en halfzachte dierenliefhebbers. Het staat voor eerbied en respect voor de Natuur in al haar facetten met als achtergrond dat ieder levend wezen een levenskracht bezit. Door die levenskracht is alles met elkaar verbonden en hoort alles dus in harmonie en balans met elkaar te kunnen leven. Geweld tegen anderen is afkeurenswaardig, want het vermindert de levenskracht der Natuur.

Verder kenmerkt de religie zich door een vrijwel totaal gebrek aan hiërarchie en organisatie. Het staat eenieder vrij zich bij het druïdisme aan te sluiten en de vele feesten en rituelen bij te wonen. Van de gelovigen wordt simpelweg verwacht dat zij een groot respect voor de natuur hebben en dienovereenkomstig handelen.

Het geloof van de Zon

De cultus van de Zon is een oud geloof, dat in onbruik is geraakt. Onlangs heeft het in de Wilde Landen een heropleving doorgemaakt, door de geïnspireerde predikingen van de orkse profeet en martelaar, Domela Troelstra.  De leer van het herrezen geloof begint steeds duidelijker te worden. Waar de nadruk in vroeger tijden gelegd werd op leven, licht, liefde, blijdschap, vrijheid, muziek en dergelijke, is in haar moderne vorm de strijd tegen alle onrecht en tegennatuurlijke creaturen het centrale gegeven van onze cultus aan het worden.

Het geloof van de Zon heeft in het Keizerrijk sinds kort een  legale status. Keizerin Leta was altijd al een voorstander van volledige erkenning, maar zij ondervond hier intense tegenstand van de keizerlijke inquisitie. Ondertussen heeft Keizerin Leta de inquisitie teruggefloten en het Zonnegeloof officieel geaccepteerd.