Informatie voor spelers

De Bron is een levend rollenspel, dit is een vorm van toneelspelen waarbij de nadruk ligt op improviseren. Er is geen script waarin staat wat je moet doen of zeggen! Toeschouwers zijn er niet, iedereen is bij het spel betrokken.

Om mee te kunnen spelen, verzin je voor jezelf een rol, een personage dat je gaat spelen. Je kunt bijvoorbeeld een krijger spelen die voor niemand bang is. Of een tovenaarsleerling die heel nieuwsgierig is en altijd op zoek naar nieuwe toverspreuken. Misschien wordt jij wel een aanhanger van de natuur of een dienaar van de Vrede die overal ruzies probeert te sussen met vriendelijke woorden en magie.

Er is veel mogelijk! Om het speelbaar te houden zijn er wel spelregels waar iedereen zich aan moet houden. Een aantal dingen blijkt in de praktijk: Of je de struikrover wel of niet hebt gehoord, of je raak sloeg, wie er het snelste kan rennen, jij of die boze trol..? Andere zaken zijn in een stelsel van spelregels geregeld: Wat voor personage kan je spelen, hoe werkt magie en wat zijn de regels voor veilig vechten? Deze spelregels ontvang je na inschrijving.

De fantasiewereld waarin het rollenspel zich afspeelt is het keizerrijk Elerion, en binnen dat keizerrijk een kleine, bijna onbeduidende plek waar desalniettemin grote gebeurtenissen staan te gebeuren; kunnen de aanwezige avonturiers deze uitdagingen het hoofd bieden?

Praktische informatie

De Bron wordt gespeeld en beleefd door ongeveer 45 spelers, jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Daarnaast spelen er zo'n 50 ervaren figuranten (18 jaar en ouder) mee om de fantasie-wereld en haar bevolking vorm te geven. De figuranten hebben ook als taak de spelers tijdens het spel te begeleiden, te stimuleren en te helpen .

De volgende Bron vindt plaats op 11-13 april 2025, in Kamphuys Ahoy te Oosterhout, Noord-Brabant.

De kosten voor spelers bedragen 85 euro (+  lidmaatschap van de vereniging).

Wat krijg je daarvoor?

 • Een spannend rollenspel in een fantasievolle wereld: het spel loopt van vrijdagavond tot zondagmiddag.
 • Twee overnachtingen, alle maaltijden en het drinken gedurende het verblijf: koffie, thee, melk en frisdrank.

Om deel te kunnen nemen aan De Bron is lidmaatschap van rollenspelvereniging Arcana noodzakelijk. Als je lid bent ontvang je het verenigingsnieuws via melding van blog-updates en binnenspelse kranten van Elerion en Fernwoude.

Hoe maak je een personage?

Regels

Leeftijd

Deelname als speler aan de weekenden die onder de naam De Bron worden georganiseerd staat open voor 13 tot en met 17 jarigen. Er is 1 uitzondering

 • Een 18-jarige mag wel als speler aan het weekend deelnemen als hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • hij/zij heeft al eerder aan een weekend van de Bron deelgenomen;
  • hij/zij is nog geen 18 jaar tijdens het evenement dat in het voorjaar van het betreffende kalenderjaar onder de naam Elerion wordt georganiseerd.

Overige regels

 • Om deel te kunnen nemen aan De Bron heb je schriftelijke toestemming nodig van je ouders/verzorgers. Zij moeten tevens een verklaring ondertekenen waarin staat dat de deelnemer een WA- en ziektekostenverzekering heeft en zij moeten een formulier met enkele medische gegevens invullen.
 • Tijdens het weekend wordt géén alcohol geschonken aan spelers.
 • Het gebruik van drugs is verboden.
 • De spelers slapen gescheiden, er zijn aparte slaapkamers voor jongens en voor meisjes.
 • 's Nachts vanaf ongeveer 01:00 uur wordt het spel stilgelegd.

Inschrijven

De inschrijving is nu nog gesloten, je kunt wel je emailadres doorgeven, dan houden we je op de hoogte van "Bron"-nieuws.

Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van:

 • de betaling van het deelnamegeld voor de live en het lidmaatschap voor de vereniging;
 • een door ouders/verzorgers ondertekend toestemmings- en verzekeringsformulier, dit kan alleen schriftelijk;
 • een door de ouders/verzorgers ingevuld en ondertekend formulier met medische gegevens, dit kan alleen schriftelijk.

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van Arcana moet je lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap kost 18 euro per jaar. Als je lid bent ontvang je minimaal 3 keer per jaar het verenigingsblad de Foliant en binnenspelse kranten van de evenementen waaraan je deelneemt.

Betaling

Een inschrijving is pas geldig als het geld ontvangen is. De datum van inschrijving op mijn.arcana.nl geldt als datum van inschrijving, tenzij de betaling niet binnen de gestelde termijn binnen is gekomen. In dat geval geldt de datum van betaling. Bij annulering tussen vijf en drie weken voor aanvang wordt het deelnamegeld teruggestort minus € 12 voor gemaakte kosten. Bij annulering binnen drie weken voor de live vindt geen restitutie plaats, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht. Geld overmaken kan naar: IBAN: NL65 ABNA 0618 2892 24 t.n.v. Rollenspelvereniging Arcana. Vermeld duidelijk om welk evenement het gaat en voor wie de betaling is: de naam van degene die aan die live meedoet.

Nadat we de formulieren en het geld hebben ontvangen, krijg je de achtergrondinformatie toegestuurd waarmee je je personage kunt maken. Kijk hier voor tips hoe je dat kunt doen. Lastig? Geen probleem, we helpen je via de mail of op de informatiedag.

Personage gemaakt? Om mee te kunnen spelen heb je naast je personage ook kleding en wapens nodig. Alles hierover vind je hier. De mogelijkheid om bij Arcana kleding en wapens te huren maakt het heel eenvoudig om te beginnen met rollenspel.

Informatie-bijeenkomst / deelnemersdag

De datum voor de deelnemersdag is nog niet bekend, maar is meestal begin april op een zondag middag.

Deze informatie-bijeenkomst voor spelers en hun ouders/verzorgers begint om 13:00 en duurt tot uiterlijk 17:00. Op deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over het verloop van het weekend, kunnen spelers hun personage samen met ervaren schrijvers uitwerken en is er aandacht voor de spelregels. Voor ouders/verzorgers is er de mogelijkheid om kennis te maken met de organisatie en om vragen te stellen.

Nadat je definitief bent ingeschreven voor De Bron, ontvangen jij en je ouders/verzorgers een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

De Live

Op vrijdag worden de spelers vanaf 18:00 uur 's middags verwacht.
Op zondag is het rollenspel rond 14:00 uur 's middags afgelopen.

Algemene informatie & contact

Klik hier.