Spelwereld

Vanaf De Bron 10 spelen de verhalen zich af in en rond Fort Griffioen in het koninkrijk Pelinor (zie geografie van het keizerrijk en de wiki van het keizerrijk). In Fort Griffioen is de Orde van de Griffioen gehuisvest.
Fort Griffioen is gelegen in de buurt van Fernwoude.

Fort Griffioen
Fort Griffioen

“De Orde van de Griffioen heeft zijn machtsbasis in Fort Griffioen in het noorden van het koninkrijk. Het werd gesticht met toestemming van onze koning om de streek te beschermen tegen monsters en andere vijanden. Kwade tongen suggereren dat de koninklijke familie eerder een plek wilden hebben waar ze familieleden veilig konden opleiden samen met andere adellijke families. Dit is echter niet zo aangezien iedereen, ongeacht hun rang of stand, kandidaat kan zijn voor de Orde. De enige voorwaarde is dat je tussen de veertien en achttien jaar bent en je nuttig kan maken bij de Orde. Dit kan gaan van de wacht houden, op verkenning gaan, trainen tot herstellen en onderhouden van het Fort. De meesten van de Ordeleden blijven blijkbaar maar enkele jaren tot ze de Orde weer verlaten.”

In het noorden van het nobele koninkrijk van Pelinor ligt een kleine vallei, ingesloten door bergen. Afgeschermd van de buitenwereld door een magische muur, was het een oord waar volgens folklore mythische wezens rondzwierven, vergeten wonderen overleefden of een oeroud kwaad opgesloten zat. Vandaag de dag is de interesse in de Tuin -zoals het in volksmond genoemd wordt- verwaterd na decennia van aanhoudende stilte en vree. De meeste inwoners van het rijk geloven dat er nooit iets noemenswaardig gebeurt in die uithoek, geïsoleerd van de rest van Pelinor.

De enige gekende ingang tot de Tuin wordt al eeuwen bewaakt door de leden van de trotse en prestigieuze Orde van de Griffioen. Deze ridderorde is bevoegd door de gratie van de koning over het omringende gebied. Daarnaast beschermen ze en houden ze de magische barrière in stand. Hoewel de Orde in een vreedzaam gebied vertoeft, is deze geroemd in het rijk als de ideale stap naar volwassenheid. De Orde rekruteert uitsluitend maar jongelingen van veertien tot achttien lentes. Elk jaar worden de Dagen van de Komst georganiseerd waar eenieder zich kan bewijzen de eer waard te zijn om uitverkoren te worden. In de hogere kringen wordt het zelfs gezien als het ideale pad naar andere ridderorden, een beloftevolle carrière in de politiek of begin in de mysteriën van geloof of magie.

Zullen de jaren in Fort Griffoen voortkabbelen zoals ze al decennia doen? Kan de Orde van de Griffioen zijn eeuwenlange missie succesvol voorzetten? Of zal de Tuin een ware bron blijken waaruit een stroom van onheil zal opborrelen?

Het lokale nieuws van Fort Griffioen vind je hier.


Evenementen van De Bron speelden zich tot De Bron 6 af in Nieuw-Karnavon, een kleine kolonie nabij de provincies Pelinor en De Wilde Landen.

Vanaf De Bron 6 (2012) tot De Bron 9 (2015)  speelden de verhalen zich af op een andere plek in het keizerrijk Elerion: Fernwoude.

Bron-Fernwoude-1000px
Fernwoude en omgeving

Wat gebeurde er op die voorgaande Bron-evenementen?

Tja, daar zouden we je graag van alles over vertellen... maar dat doen we niet. Dat klinkt misschien wat flauw maar elke live gebeuren er zo veel dingen dat het verhaal nooit compleet zou zijn. Daarnaast gebeuren er ook heel veel dingen die maar een paar mensen mee maken; wat er gebeurd is, dat is hun geheim. En wie zijn wij dan om dat geheim te verklappen?

Als je dus als nieuw personage op "De Bron" aankomt, dan weet je van niets, tenzij het in de lokale krant heeft gestaan. Algemenere kennis over het keizerrijk, de Wilde Landen en Fernwoude, die vind je hier, op de site.

In de onherbergzame bergen in het noorden van Pelinor strekt een groot en donker bos zich uit. De enkele houthakkers en jagers die er leven noemen het Fernwoude. De minieme nederzetting die er is heeft geen eigen naam, maar wordt ook simpelweg Fernwoude genoemd. Het is een gehucht, nog geen stip op de kaart van het keizerrijk, ver weg van alle macht en gezag. Maar er is verandering op komst.

In de schaduwen van het woud sluipen barbaren en monsters rond. Oude ruïnes en monumenten worden weer herontdekt. En in de nederzetting ziet men steeds meer mensen: handelaren en criminelen, schatgravers en gelukszoekers, priesters en tovenaars. Allen hebben de barre tocht gemaakt om hier te komen, om hun geluk te beproeven, om de wet te ontlopen of om te strijden tegen de monsters die hier steeds meer opduiken. Of om dat ene voorwerp te zien waar iedereen aandacht voor heeft: het Portaal.

Welke wonderen verbergt deze oude, stenen boog? Is het een poort naar ongekende rijkdom, of is het van alle ellende hier...de bron?

Lokale krant

“Fernwoude is een klein plaatsje, maar de lokale tovenaars zijn zeer actief. Hun onderzoek naar het Portaal lijkt van groot belang. Verslaglegging hiervan, en van ander belangwekkend nieuws in de wereld der magie en zijn gebruikers, aangevuld met lokaal nieuws uit Ferwoude, wordt met enige regelmaat gepubliceerd in het verrassend fraai vormgegeven blad “Ahitofel Magistri”- Sebedeus Trofila, bibliothecaris Tovenaarseiland

Het lokale nieuws, alle relevante magische berichten, goede raad EN het laatste nieuws over het portaal in Fernwoude; u vindt alles  in het lokale tijdschrift: Ahitofel Magistri. De verschenen edities vind je hier.