Spelregels

Zoals elk rollenspel, kent De Bron ook spelregels. Gelukkig zijn voor een live rollenspel heel wat minder spelregels nodig dan voor het rollenspel-aan-tafel en regelen de meeste zaken zich vanzelf. Of je de struikrover wel of niet gehoord hebt, of je raak sloeg, wie er het snelste kan rennen (jij of die boze trol), het blijkt allemaal in de praktijk.
Natuurlijk zijn er ook zaken die wel degelijk geregeld moeten worden in een stelsel van spelregels. Denk hierbij aan o.a. veiligheid van het spel (qua gedrag en met voorwerpen), gevechten (wonden en genezing), magie (spreuken en componenten) en vaardigheden (wat kan iemand wel en wat juist niet).

Een korte omschrijving van veelgebruikte termen

Levenspunten en magiepunten

Je personage krijgt een aantal levenspunten toegewezen. Deze zijn gelokaliseerd op de verschillende delen van je lichaam. De levenspunten kun je bijvoorbeeld in een gevecht verliezen. Als je teveel levenspunten hebt verloren, dan sterft je personage. Dit wil niet zeggen dat voor jou het weekend voorbij is: als je personage sterft, dan kun je een nieuw personage bedenken en daarmee verder spelen.
Als je een tovenaar of een priester speelt, heb je ook een aantal magiepunten. Deze kun je gebruiken om je spreuken te doen, bijvoorbeeld het genezen van een kameraad, het trekken van een beschermende cirkel of het gooien van een vuurbal.

Vechten en wapens

Als er gevochten moet worden, gebeurt dat met speciale schuimrubberen wapens. De gebruikte wapens en uitrustingen worden vooraf door de spelleiding gekeurd. Een goede vechttechniek kan je in het spel van nut zijn, maar je kunt ook goed meespelen als je niet zo goed met een wapen kunt omgaan. Ook met slimheid, sluwheid en vindingrijkheid kun je goed overleven. De nadruk ligt meer op rollenspel dan op vechttechniek.

Binnenspel en buitenspel

Buitenspel zijn alle gebeurtenissen die buiten het spelterrein, voor of na het spel, of tijdens een tijdstop plaatsvinden. Buitenspel zijn ook alle personen en voorwerpen die zich buiten het spelterrein bevinden, òf gemerkt zijn met een rood-witte sticker of lint, òf om voor de hand liggende redenen niet tot het spel behoren, zoals auto's en toevallige wandelaars. Binnenspel: de rest.

Klasse en niveau

Samengevat kan het systeem van De Bron worden omschreven als een klasse-en-niveau-systeem. Met andere woorden: elke speler (en bijna elke figurant) speelt een rol of personage van een bepaalde klasse, een soort 'beroep', en een bepaald niveau. De klasse van een personage bepaalt zijn vaardigheden, zoals:

 • welke wapens er gehanteerd kunnen worden;
 • welke bepantsering er gedragen kan worden;
 • en/of èn welke magie er gebruikt kan worden.

Je klasse helpt ook om te bedenken hoe jouw personage in het leven staat; een magiër gedraagt zich bijvoorbeeld meestal anders dan een brute krijger.

Het niveau in de klasse bepaalt de hoeveelheid levenspunten en magiepunten die een personage bezit, en mogelijkerwijs de status van een personage binnen zijn of haar organisatie. Het stijgen in niveau gebeurt in het systeem automatisch en vindt plaats wanneer evenveel lives als het huidige niveau zijn meegespeeld en overleefd. In het ideale geval gaat het als volgt:

nummer van de live 1 2 3 4 5 6 7 ...
niveau van het personage 1 2 2 3 3 3 4 ...

Veiligheid van wapens, schilden en bepantsering

Om de kans op ongelukken te verkleinen, moeten alle wapens, schilden en pantsers die in de live worden gebruikt, vooraf worden gekeurd op afmeting en veiligheid. Dit geldt voor materiaal van spelers, figuranten èn de spelleiding zelf. Ook commercieel geproduceerde voorwerpen en voorwerpen die bij een eerdere live werden goedgekeurd, worden niet per definitie geaccepteerd en moeten (opnieuw) worden gekeurd. Goedgekeurd materiaal wordt voorzien van een stickertje. Dit stickertje verschilt steeds per live.
Afgekeurd materiaal wordt door de spelleiding gedurende de live ingenomen.

Hoe keuren we wapens? Hier lees je er alles over (PDF).

Vechten: levenspunten, beschermingspunten en trefpunten

Het systeem dat tijdens de live wordt gehanteerd bij het gevecht, is als volgt: alle personages bezitten een aantal algemene Levenspunten (Lp), een maat voor de gezondheid van het hele lichaam, en een aantal gelokaliseerde Trefpunten (Tp), die een maat vormen voor de gezondheid van de aparte lichaamsdelen. Deze Levens- en Trefpunten zijn afhankelijk van de klasse en het niveau van het personage. Behalve Levens- en Trefpunten kan een personage ook gelokaliseerde Beschermingspunten (Bp) bezitten als het personage bepantsering draagt:

 • 1 Bp: soepel leer, stevig gewatteerde kleding, bont;
 • 2 Bp: stug leer, flexibel metaal (ringen, plaatjes e.d.);
 • 3 Bp: metalen platen.

De Trefpunten en Beschermingspunten zijn gelokaliseerd op: romp, linkerarm, rechterarm, linkerbeen en rechterbeen. Zoals je ziet is het hoofd géén locatie. Dit is gedaan om te voorkomen dat er gericht naar het hoofd wordt geslagen (gevaarlijk en dus verboden). Om spelers te stimuleren om toch helmen te dragen, tellen er beschermingspunten als volgt door op de romp: leren helm +1 Bp, metalen helm +2 Bp, gesloten metalen helm +3 Bp.

Een voorbeeld:

Joris is een Krijger van het eerste niveau. Hij heeft 11 Levenspunten en 16 gelokaliseerde Trefpunten. Hij draagt een maliën hemd over romp en armen en een pothelm op zijn hoofd. Wanneer Joris bij onenigheid met een ork twee klappen krijgt, één op de rechterarm en één op het rechterbeen, wordt in het eerste geval 1 punt afgetrokken van de Beschermingspunten ter plaatse. In het tweede geval, bij gebrek aan bepantsering, wordt de schade direct afgetrokken van de Trefpunten.

Joris heeft in totaal 1 Trefpunt schade opgelopen; dit telt óók door naar zijn Levenspunten: hij heeft nu nog 10 Levenspunten over. Hij voelt zich misschien een klein beetje verzwakt, maar is nog lang niet dood: een personage is overleden wanneer zijn Levenspunten tot 0 zijn gereduceerd, òf wanneer zijn romp op 0 Trefpunten staat.

voor: na:
Tp Bp Tp Bp
Romp 4 4 4 4
Linkerarm 3 2 3 2
Rechterarm 3 2 3 1
Linkerbeen 3 0 3 0
Rechterbeen 3 0 2 0
Levenspunten 11 10

Een puntsgewijze opsomming van de belangrijkste regels rond het vechten:

 • Alle wapens doen per treffer 1 punt schade, uitgezonderd pijlen die 2 punten schade doen. Dit geldt dus óók voor tweehandige wapens en afstandswapens. Sommige monsters doen meer schade of niet-gelokaliseerde schade.
 • Pijlen negeren alle niet-magische bepantsering.
 • Schilden hebben geen Beschermingspunten.
 • Bepantsering kan hersteld worden: voor leer is dat betrekkelijk snel en goedkoop, voor metalen bepantsering is het prijziger en moeilijker.
 • Een slag moet ook werkelijk een slag zijn, dat wil zeggen: korte tikjes, zoals je met een rubber zwaard gemakkelijk kunt geven, tellen niet.

Magie

In het magiesysteem is gekozen voor eenvoud. Alle personages met magisch talent krijgen afhankelijk van hun klasse en niveau een aantal Magiepunten (Mp) waarmee zij dagelijks spreuken kunnen gebruiken. Om daadwerkelijk een spreuk te doen dient het personage te beschikken over een spreukenblad met de specifieke spreuk, de nodige componenten en de kennis om de spreuk te kunnen gebruiken.

Spreukenbladen en spreukenboeken

Een spreukenblad bevat tenminste de volgende informatie:

 • de titel van de spreuk;
 • het niveau van de spreuk;
 • welke basisklasse(n) deze spreuk kan/kunnen gebruiken;
 • de benodigde componenten (blijvend dan wel vergankelijk);
 • de incantatie en handeling voor het doen 'afgaan' van de spreuk;
 • het effect van de spreuk.

Voor het verzamelen van spreukenbladen gebruikt de tovenaar een spreukenboek; een priester zal dit vaak een gebedenboek noemen. Het spreukenblad dient fysiek in het spreukenboek geplaatst te worden, voordat de magiegebruiker de spreuk beheerst en kan gebruiken. Losse spreukenbladen kunnen worden beschouwd als waardevol studiemateriaal, maar niet meer.

Overige magische zaken

Naast spreukenbladen bestaan er ook boekrollen. Dit zijn 'instant-spreuken', waarvoor slechts 1 Magiepunt nodig is en componenten achterwege kunnen blijven.
Magische drankjes bestaan er in vele soorten en kunnen door iedereen gebruikt worden.
Bovendien bestaan nog magische items en wapens. In veel gevallen kunnen deze door iedereen gebruikt worden.

Ten slotte

Dit zijn niet de volledige regels. Iedere deelnemer krijgt het volledige spelsysteem (de Lex Arcana/de Bron) toegestuurd. De Lex voor spelers is ook beschikbaar als download [PDF]. We verwachten van al onze deelnemers dat ze de Lex goed gelezen hebben vóór aanvang van de live.

[de Lex is in PDF-formaat beschikbaar. Je hebt hiervoor een reader nodig, bijvoorbeeld Foxit (gratis)]