De regels: Le Livre de Belvedere

Er is gekozen voor een systeem van startmallen waarbinnen de spelers de combinaties kunnen maken die hun personage het beste omschrijft. Deze mallen zijn: Artiste, Combattant, Courtier, Majordomus en Ecclésiastique. Mooi rollenspel staat voorop in het systeem, met minder nadruk op het groeien in vaardigheden maar juist groei in relaties en geschiedenis van het personage.

Een uitgebreide beschrijving van de spelregels vind je hier: Le Livre de Belvedere.

Het systeem biedt echter de ruimte om je personage fysiek, mentaal en sociaal verder te ontwikkelen. Ontdek welke groepering jou kan helpen om jouw doelen te bereiken. De wereld biedt meer dan alleen de Musketiers en de Rode Garde…

Het gevechtssysteem is geschreven met het oog op het belonen van dramatisch en eervol vechten. En, nogmaals, de dood is in dit systeem niet een garantie. Dat betekent niet dat het er niet om zal spannen tijdens een gevecht. Personages zijn wel degelijk sterfelijk, maar àls ze overlijden dan is dat een gebeurtenis die impact heeft.

Heb je vragen? Mail ons (kerngroep_belvedere@arcana.nl)!

Belvedere en steampunk

De wereld van Belvedère is geen steampunk-wereld. Het technologische niveau van de wereld is dan wel veel verder gevorderd dan “historisch correct”, maar dat komt niet door stoom. De belangrijke technologische doorbraken in Belvedère zijn gebaseerd op opwindmechanismen en klok- en raderwerken. Wij noemen het dus liever Clockworkpunk (of zoals het in het Frans zou heten: Les Horlogiers)

Belvedère staat aan de vooravond van haar grootste technologische doorbraken. Er is ruimte voor veel nieuwe inzichten en uitvindingen. Wat nog niet bestaat, of wat nog niet publiekelijk beschikbaar is, kan door de spelers worden uitgevonden en als een prototype worden getoond aan hun sponsoren aan het hof. Spreek je plannen wel even van tevoren door met de spelleiding en houd je uitvinding zoveel mogelijk in de sfeer van Les Horlogiers.