ALV 2018

Datum
2 maart 2018

Inschrijving: Niet van toepassing (direct inschrijven)

Locatie
Queenstraat 37a, 6663HA Lent, Nederland


Link naar Google Maps.


De datum en lokatie zijn geprikt.

De te bespreken stukken staan hieronder.

Agenda

Jaarverslag secretaris 2017
begroting vereniging 2018
afrekening vereniging 2017
Arcana financieel verslag 2017