ALV 2017

Datum
17 februari 2017

Inschrijving: Niet van toepassing (direct inschrijven)

Locatie
Queenstraat 37a, 6663HA Lent, Nederland


Link naar Google Maps.


De datum en lokatie zijn geprikt.

De te bespreken stukken staan hieronder.

Agenda ALV 2017-02-17
Afrekening vereniging 2016
begroting vereniging 2017
Notulen ALV 2016-05-27
Arcana financieel verslag 2016
Jaarverslag secretaris 2016