ALV 2016

Datum
27 mei 2016

Inschrijving: Nog gesloten (direct inschrijven)

Locatie
Queenstraat 37a, 6663HA Lent, Nederland


Link naar Google Maps.


De datum en lokatie zijn geprikt. De agenda is beschikbaar  (Agenda ALV 2016-05-27).

Op de ALV worden deze stukken besproken:

begroting vereniging 2016
Arcana financieel verslag 2015
Jaarverslag secretaris 2015
Afrekening vereniging 2015

Notulen ALV 2015-02-27
Notulen ALV 2014-11-28