Algemene ledenvergadering (ALV)

Datum
19 april 2019

Inschrijving: Niet van toepassing (direct inschrijven)

Locatie
Einsteinweg 53,  Ijsselstein, Nederland
Link naar Google Maps.


De jaarlijkse ALV komt er aan.

Agenda ALV 2019-04-19.

De te bespreken stukken staan hieronder:

Jaarverslag secretaris 2018
Arcana financieel verslag 2018
begroting vereniging 2019
afrekening vereniging 2018.