Blog

Deadline Binnenspelse Post Elerion : 15 maart

Elerion 48 nadert met rasse schreden ! Was je nog van plan om een binnenspelse brief te schrijven, maar was het er nog niet van gekomen ? Wacht dan niet te lang en klim in je pen, want na vrijdag 15 maart hebben we geen tijd meer om er iets mee te doen vanuit de organisatie. 

Wellicht ten overvloede : brieven sturen tussen de Lives kost geen binnenspels geld (zolang je geen tien brieven schrijft 😉 ), en het Eleriaanse Postbestellersgilde staat bekend om hun stiptheid, discretie en vrijwel 100% bezorgingsgarantie, dus ook "delicate" post is bij hen in goede handen.

Getagd met , ,

Deelnemersdag De Bron 13: 7 april!

RSV Arcana [logo]
RSV Arcana [logo]
RSV Arcana

Hier vindt u alle details.

Zombielarp: 18 uur persbericht #8

Controlepunten overweldigend succes

Staatsbureau voor de communicatie, 1 maart 2019

De dertien controlepunten (of checkpoints), die onze overheid heeft gemaakt aan de randen van het door het Westnijl virus getroffen provincies, zijn een overweldigend succes.

Reeds honderden mensen hebben via de controlepunten hun weg naar veiligheid uit het gebied gevonden. En dankzij de medische tests die we op elke vluchteling uitvoeren, kunnen we garanderen, dat geen enkele van de doorgelaten personen het virus bij zich draagt.

Omdat de wachttijden bij het cordon kunnen oplopen, hebben onze vrouwen en mannen van Defensie in allerijl diverse grote kampementen opgericht, waar men kan wachten tot men aan de beurt is om doorgelaten te worden. Tienduizenden mensen hebben inmiddels hun weg gevonden naar deze opvangplekken.

De kampementen worden beveiligd met grote hekwerken, ijzerdraad en door de soldaten zelf.
Alles om verdere besmetting te voorkomen, en de gezonden te beschermen.

Het staatsbureau kondigt ook aan de succesvolle campagne “deinfectiedebaas” te verhevigen en pamfletten, posters en nieuwsberichten (zoals deze) per vliegtuig te verspreiden.

In verband met het stilleggen van het mobiele-, radio-, tv- en internetverkeer, is dat op dit moment de enige manier om betrouwbaar informatie in omloop te brengen.

En dan nog wat opbeurend nieuws: Premier Rutte en Vice-premier Ollongron zullen vanavond nog bezoek brengen aan diverse kampen in het gebied.

deinfectiedebaas.nl


Zombielarp: 18 uur persbericht #7

Staatsbureau voor de communicatie start strijd tegen nepnieuws

Staatsbureau voor de communicatie, 28 februari 2019

Het staatsbureau voor de communicatie start vandaag een algemene bewustwordingscampagne in de strijd tegen desinformatie en nepnieuws. Die campagne loopt in ieder geval door tot eind maart, zo maakt minister Kajsa Ollongren van Het Ministerie van ”Binnenlandse Zaken & Propaganda” vanochtend bekend.

“Russische internet trollen hebben onze informatiestromen gekaapt en zijn bezig met een desinformatie campagne. Zij misbruiken de huidige paniek in ons land om hun eigen nare doelen te bereiken. Met de campagne willen wij de burger meer bewust maken van het fenomeen van desinformatie en de eigen verantwoordelijkheid in het herkennen daarvan.”, aldus de daadkrachtige minister.

Ollongren kondigt ook een onderzoek aan naar de herkomst van de zogenaamde “troll” berichten en de makers van de desinformatie rondom de ziekte die ons land zo in haar greep heeft. Het onderzoek begint vandaag en spitst zich toe op een analyse van de herkomst van de onware geruchten en de manier waarop berichten worden uitgewisseld tussen media, politici en burgers.

Desgevraagd verklaart onze dappere minister: ”De bescherming van de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke journalistiek staan hierbij voorop. We zullen slechts tijdelijk alle informatiestromen in ons land stilleggen.
Nadat we de nepnieuws-situatie hebben geëlimineerd, zal elke journalist in het land weer in complete vrijheid het nieuws mogen verkondigen. ”

De campagne zal zich vooral richten op de volgende geruchten:

De ziekte is het gevolg van experimenten die het leger heeft gedaan
Dat is natuurlijk een angstverhaal, bedoeld om de Nederlandse bevolking tegen onze soldaten op te jutten. Er is geen enkel bewijs dat ons leger, of een specialistisch onderdeel daarvan, dergelijke experimenten zou hebben gedaan.

Vicepremier Hugo de Jonge en Vicepremier Carola Schouten hebben afstand genomen van het vicepremierschap
Dat is helaas correct, en is dus geen gerucht. Beiden hebben aangegeven niet in staat te zijn om om te gaan met de uitdagingen waar ons land op dit moment mee kampt. Er wordt vervanging voor hen gezocht.

De besmetting is georchestreerd door de Belgische overheid
Dit is simpelweg niet mogelijk, omdat onze zuiderburen simpelweg nog niet zo ver zijn met hun biologische programma. Nadat deze crisis is bezworen kun u dus weer met een gerust hart naar België.

Het virus is geen Westnijlvirus, maar een zombie-achtig virus
Compleet ongeloofwaardig idee dat spreekt voor zich, het lijkt erop dat de troll achter dit verhaal net iets teveel tv heeft gekeken. Wederom is er zeker geen enkel bewijs dat elementen in onze regering de onverslaanbare soldaat zouden willen creëren.
Het virus dat ons land heeft getroffen is een zeldzame variant van het Westnijlvirus, en dat is al erg genoeg, zonder dat we daar nog extra zaken omheen hoeven te verzinnen.

Zombielarp: 18 uur persbericht #6

Noodtoestand uitgebreid

26 maart 2019

De Nederlandse overheid laat weten dat zij per direct de noodtoestand uitbreidt tot geheel Nederland, en de maatregelen in het getroffen gebied aanscherpt.
We gaan dus van een “beperkte noodtoestand” naar een “algemene noodtoestand”.

Concreet betekent dat het volgende:

 • De oorlogswet is per heden van kracht, het leger heeft dezelfde bevoegdheden, en meer, als de politie.
 • De wet verplaatsing bevolking is per heden van kracht, een ieder dient de aanwijzingen van de overheid op te volgen, en zich daarheen te verplaatsen waar de overheid aanwijst.
 • De wet militaire inundatiën is van kracht. De oude waterlinies worden gebruikt, en het onder curatele gestelde gebied is omringd door water. Dan wel in de vorm van rivieren, dan wel in de vorm van ondergelopen landerijen.
 • De Kaderwet dienstplicht: een ieder die kan vechten wordt gemobiliseerd.
 • Inkwartieringswet, elke ingezetene van het koninkrijk dient zijn of haar huis beschikbaar te stellen aan de overheid, wanneer zo gevraagd.
 • Vervoersnoodwet: een ieder buiten het getroffen gebied, dient in de stad te blijven waar men woont. Overtreding van deze wet leidt tot directe executie. Ingezeten van het gebied zijn toegestaan het gebied uit te vluchten via één van de daarvoor aangewezen controle punten.
 • Havennoodwet: alle schepen op dit moment aanwezig in Nederland, kunnen worden gecommandeerd door de overheid. Het is een ieder verboden met een schip uit te varen. Overtreding van deze wet leidt tot directe executie.
 • Hamsterwet: het hamsteren van goederen op welke wijze dan ook is verboden.
 • Distributiewet: de overheid neemt per direct de leiding van het vervoer en distributie van alle levensmiddelen.
 • Vorderingswet: de overheid kan, en zal, alles vorderen wat zij nodig acht om de huidige crisis te bestrijden.
 • Noodwet voedselvoorzieningen: alle supermarkten, distributiecentra, veilingen, slachterijen, etc. worden bewaakt door militaire eenheden.
 • Noodwet arbeidsvoorziening: een ieder die kan werken, wordt gemobiliseerd.
 • Noodwet geneeskundigen: artsen en verpleegkundigen zijn opgeroepen en worden binnen 24 uur bij een kazerne verwacht.
 • Noodwet financieel verkeer: al het financieel verkeer in Nederland is stilgelegd.
 • Noodwet radio- en communicatie: binnen het getroffen gebied wordt alle communicatie door niet militair persoon per direct verboden. Alle GSM masten zij gevorderd door de staat. Alle radio- en televisie-zenders zijn gevorderd door de staat.
  Buiten het getroffen gebied zal de Nederlandse Staat al het digitale verkeer monitoren.

Salon Scièntifique Royale

U bent uitgenodigd voor de Salon Scièntifique Royale, met als gastgevers de Duc en Duchesse de Luynes. ((Het hof reist dus af naar Chateau de Beauvois in het pittoreske Luynes, vlak bij Tours.)) U bent welkom als toeschouwer, maar ook zeker als uitvinder/deelnemer met een mooie tekening van een uitvinding, maar liever nog een werkend prototype!

Tijdens de salon mag u uw uitvinding presenteren en liefst demonstreren aan de koning en zijn voltallige hofhouding. Wie wil deelnemen aan de Salon (en welke wetenschapper zou dat nou niet willen?) kan ((tussen nu en Belvedère 5)) werken aan een prototype. ((zonder dat je daar een project voor aan hoeft te vragen)) Eenieder die deel wil nemen kan zich aanmelden bij de secretaris van de koning ((meld je aan bij de kerngroep!)), dan kan de secretaris er voor zorgen dat er de juiste ruimte is voor de prototypes en wie er aangesteld kunnen worden als jury.

Het meebrengen van een prototype geeft de unieke kans om dit te presenteren aan de koning, maar een Meesterwerk zal natuurlijk extra aandacht geven. Voor hen die wat bescheidener zijn en liever geen presentatie houden is het nog steeds mogelijk om deel te nemen. Ook dit kan men discreet aan de secretaris van de koning laten weten (( je kunt aan de kerngroep mailen dat je spreken voor een groep echt niet fijn vindt, dan zoeken we een oplossing)).

In de wandelgangen.....
Dit is de eerste 'publieke' salon in tijden. Normaal gesproken zijn ze in Parijs, Blois of Fontainebleau en intiemer. Waar een salon normaal gesproken een bijeenkomst is om inzichten en meningen uit te wisselen, met elkaar de discussiëren en elkaar te inspireren, heeft zijne Majesteit dit keer een heuse wedstrijd uitgeschreven. Dit wordt met veel bewondering, maar ook wat afkeuring en verwondering gadegeslagen door het hof.

De winnaar wordt benoemd tot “Grand Maître du Merité Scientifique” en daaraan gekoppeld de titel van Seigneur d’Hurepoix. ((De seigneurie Hurepoix is een onbeduidend domeintje ten zuiden van Parijs, dat voor de oorlog van de drie Henri's aan de familie Montmorceny toebehoorde.))

Zijne Majesteit hoopt via de wedstrijd een vergroting van de samenwerking tussen alle Huizen en disciplines in gang te zetten, ter meerdere glorie van het vaderland. Natuurlijk verheugt Zijne Majesteit zich er op om al deze nieuwe uitvindingen vlekkeloos werkend in actie te kunnen zien.

Vive le Roi !

((Vragen, zorgen, ideeën en/of vreugdekreten kun je sturen naar kerngroep_belvedere@arcana.nl))

Belvedere 5 is een ééndaags Arcana evenement dat op zondag 26 mei gespeeld wordt in Sint-Oedenrode.

Getagd met , ,

Zombielarp: 18 uur persbericht #5

Isabella DuBois neemt ontslag bij CNN

Komt terug naar 0031

BNN, zondag 24 februari

De ons allen welbekende Isabella DuBois, de grootste Nederlandse ster in het buitenland sinds Paul Verhoeven en Carice van Houten, komt terug naar ons land!

Mevrouw DuBois zal vanavond nog landen op luchthaven Schiphol, na een directe vlucht uit New York. Haar Nederlandse fanclub wacht daar nu al, om haar een onvergetelijk welkom te geven. Ze is bekend van programma’s zoals: “The Situation Room”, “BackStory”, “Isabella DuBois live”, “Weekly conversation with the President”, en meer.

Gevraagd naar de reden van haar plotselinge terugkeer verklaarde Isabella desgevraagd: “Noodzaak. Noodzaak is hier het sleutelwoord. Soms gebeuren er dingen die groot zijn, zo enorm en alles-overstijgend, dan moet je wel. Dan geef je alles. Alles om maar te helpen.
Wat er nu gebeurt in Nederland, mijn thuisland, de dingen die ik hoor van Hilversumse ex-collega’s, dat alles maakt mij duidelijk: ik moet terug. Dus ik ga terug. Nu!”.

Wij vermoeden dat zij refereert aan de recente gebeurtenissen in het hart van ons land, die ons allemaal bezighouden. Een doorgaans welingelichte bron heeft ons laten weten dat de komst van Isabella niet los gezien kan worden van het nieuws dat het beruchte schip de Norderney weer het ruime sop heeft gekozen.

Norderney met takel
Getagd met , ,

Zombielarp: 18 uur – Video #2

Ondanks verwoede pogingen van de overheid om deze video te onderdrukken, is deze toch verspreid geraakt.

Zombielarp: 18 uur persbericht #4

West-Nijl virus uitgebroken
Overheid roep noodsituatie uit

22 maart 2019

De Nederlandse overheid laat weten dat zij nu, meteen, de provincie Utrecht en het westelijk deel van de provincie Gelderland onder quarantaine brengen.

De oude waterlinies worden gebruikt om een duidelijke grens te maken tussen besmet en niet besmet gebied.
De noodsituatie is uitgeroepen en alle noodwetten zijn direct van kracht.

Alle inwoners van het gebied moeten zich direct naar één van de controlepunten begeven. Niemand mag aarzelen. (zie ook bovenstaande kaart)

Het Wijst-Nijl virus is bekend als één van de meest dodelijk en besmettelijke virussen die er bestaan. De gehele Europese Unie, als ook de VN hebben alle hulp toegezegd.

Hoe het virus in Nederland kon uitbreken is een raadsel. Tot nog toe lijkt het begonnen te zijn in een bos ergens ten noord-oosten van Hilversum.
De meeste slachtoffers zijn tot nog toe dan ook gevallen nabij Hilversum. Vooral radio en televisie personeel zijn buitensporig getroffen door deze ziekte.

In verband hiermee maakte het ministerie van Defensie vandaag bekend dat zij de militaire oefening “Rapture” per direct uitbreidt naar de gehele provincie Utrecht en het westelijk deel van de provincie Gelderland. En dat zij de status van deze operatie verandert van “oefening“ naar “actual”.

Getagd met , ,

Zombielarp: 18 Uur persbericht #3

Missie Mali per direct gestopt

19 maart 2019

Het ministerie van Defensie maakte vandaag bekend dat zij de militaire missie in Mali per direct stop zet. De militairen van het Korps Commandotroepen, het Korps Mariniers en de 11 Luchtmobiele Brigade kregen vanochtend te horen dat zij nog deze avond terug naar Nederland zullen vliegen. Eenmaal in Nederland gaan ze meteen door naar Hilversum om daar te oefenen met de rest van de strijdkrachten.
Zoals bekend opereert het leger sinds dit weekend in de bossen in de omgeving Hilversum, zij nemen daar deel aan de defensie brede training “rapture”.

De Nederlandse blauwhelmen zijn vier jaar actief geweest in Mali. Ze waren daar deel van de Verenigde Naties (VN) operatie genaamd “MINUSMA”, Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali. Nederland leverde sinds april 2014 een belangrijke bijdrage aan deze VN-missie.
De Nederlandse militairen voerden in Mali vooral verkenningen uit en verzamelden inlichtingen. Die informatie gebruikte de commandant van de VN-missie om operaties voor te bereiden.
De Nederlanders vormden daarmee de ‘oren en ogen’ binnen de VN-missie. Daarnaast helpen civiele deskundigen de Malinese politie en rechtsstaat te verbeteren. Deze deskundigen zijn niet terug geroepen.

Waarom het ministerie van defensie pas zo laat besloot om ook deze militairen aan de training mee te laten doen, is onbekend. Het ministerie was onbereikbaar voor commentaar.
De ambassadeurs van de VN, de VS en Duitsland hebben laten weten hier geen genoegen mee te nemen, tekenen protest aan over de gang van zaken, en hebben reeds audiëntie bij de premier aangevraagd.

Top