Notulen ALV online

De notulen van de laatste ALV staan online.. Je vindt ze hier.