Notulen ALV

Notulen ALV

De notulen van de laatste ALV zijn beschikbaar.