De post komt altijd aan!

De post komt altijd aan ! Al moeten sommige postbestellers in opleiding nog veel leren. De deadline is wat kort, maar Juliette Turfsteker heeft nog een week om jullie binnenspelse post op tijd te bezorgen voor een reactie op Elerion 50. Adressering in een duidelijk handschrift wordt gewaardeerd. 
(De deadline is 3 oktober)