Ledenraadpleging – de uitkomst

Beste Leden,

In de afgelopen week heeft er een ledenraadpleging plaatsgevonden met betrekking de bekostiging van de stijgende vaste lasten en de aanvulling van onze risicoreserve.

In totaal kregen we 93 tijdige reacties van 92 respondenten -één lege reactie van een lid dat later opnieuw het formulier heeft ingevuld.-
Dat is 53 procent van de 174 leden die stemgerechtigd waren. 
Er waren 3 keuzes.
37 leden kozen voor optie A
35 leden kozen voor optie B
20 leden kozen voor optie C   

image.png

Zoals afgesproken gaan we de antwoorden niet één op één publiceren. We zullen ze als bestuur behandelen en een samengevatte terugkoppeling geven op de ALV van 3 september aanstaande -save the date... de formele uitnodiging volgt !-   

We gaan op basis van de uitkomsten een standpunt formuleren en vragen of de ALV akkoord gaat met dat standpunt.
Op de ALV wordt er dus niet opnieuw gekozen uit deze drie opties. Zo blijven de keuzes van de leden, die nu wél gestemd hebben, maar niet op de ALV aanwezig kunnen zijn, meewegen in het besluit. 

Graag bedanken we iedereen voor hun reactie en de vaak uitgebreide, positief geformuleerde, toelichtingen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van RSV Arcana