Eleriaanse Pareltjes: aflevering 2 – De scepter van Willibalt

De verloren gewaande scepter van keizer Willibalt speelde een belangrijke rol tijdens de strijd van toen nog prinses Leta tegen dictator Ka Rashid. In een verborgen klooster, van de in die tijd uitgestorven gewaande gele orde, in de bergen bij het dorp Demsterkloof, wist de kampioen van Leta, de magiër Tiamat, na het succesvol afronden van een aantal proeven, uit een drietal exemplaren de juiste scepter te kiezen als beloning en deze aan prinses Leta te overhandigen. Met de scepter in de hand genas de prinses vervolgens een aantal zieken, onomstotelijk bewijs dat Leta de ware troonopvolgster was. Want zoals paladijn Rodwyn verkondigde was de “hand van de ware Keizer(in), met de scepter van Willibalt in de andere hand, die van een genezer”. Twee schilderijen in de Keizerlijke galerie in het Keizerlijk paleis herinneren aan deze historische gebeurtenis.