Richtlijn wapenkeuringen Elerion

De kerngroep Elerion heeft de wapenkeuring voor hun evenement geëvalueerd. Na een periode van wat minder strenge controle wilden we de regels weer wat strikter gaan handhaven volgens de al veel langer geldende richtlijnen.

We hebben bij de wapenkeuring van Elerion 48 enkele deelnemers gewaarschuwd dat hun wapens volgens deze richtlijnen op het randje zaten en bij Elerion 49 zijn deze richtlijnen weer strenger toegepast en zijn er een aantal wapens afgekeurd, waarbij wel is gezorgd voor leenwapens voor de deelnemers die hierdoor zonder wapens kwamen te zitten. We hebben besproken hoe dat is bevallen en zijn tot de conclusie gekomen dat:

  • We minder streng gaan zijn op een te harde pommel, al mogen er nog steeds geen harde uitstekende punten of iets dergelijks aan zitten.
  • De guard en de rest van het wapen zelf wel zacht/flexibel moeten zijn (je moet het kunnen indeuken). Hier gaan we niet op versoepelen.

Dat betekent dat geen enkel merk wapen bij voorbaat wordt afgekeurd, maar dat het wel goed is om voordat je iets aanschaft goed de regels te bekijken. Een overzicht van onze richtlijnen is op onze website (www.arcana.nl) te vinden onder het kopje “Evenementen - Elerion - Spelregels”.

Je kunt ook de kerngroep om advies vragen. Het is echter geen garantie voor een goedkeuring, we bekijken de staat van het wapen ter plekke en de enige echte goedkeuring is de wapenkeuring op de live zelf. Dat betekent dat sommige wapens die op Elerion 49 zijn afgekeurd op Elerion 50 wellicht weer door de keuring komen, maar ook dat sommige wapens nog steeds zullen worden afgekeurd. De kerngroep is uiteraard bereid om met je mee te denken hoe je je wapen waarvan je vermoed dat het niet door de keuring komt kan (laten) reviseren zodat het wel goedgekeurd wordt. Ook hiervoor geldt: de wapenkeuring is geldig, niet het opvolgen van adviezen vooraf, maar zoek vooral contact met de kerngroep bij twijfel.

Waarom ‘zo streng’?

Voor veel spelregels geldt dat wij er flexibel mee omgaan om het spelplezier te bevorderen. Wat betreft wapens staat de veiligheid van onze deelnemers voorop en voelen we ons als organisatie verantwoordelijk voor een goede keuring. Uiteraard speelt bij het veilig vechten ook een grote rol hoe je als deelnemer met het wapen om gaat; in de keuring kunnen we hier echter geen rekening mee houden omdat we per persoon niet kunnen inschatten wat men gedurende het weekend allemaal gaat doen en meemaken. De laatste evenementen werd de kerngroep, eigenlijk voor het eerst, door figuranten gewezen op serieuze verwondingen die ze opliepen door klappen van wapens tijdens gevechten. En dan hebben we het niet over blauwe plekken, want die zijn van alle tijden, maar over bloedende schaafwonden, striemen en aanverwante kwetsuren. Daarbij werd ook meerdere malen de “hardheid” van delen van wapens (en dan niet het lemmet) genoemd als oorzaak. Dit in combinatie met het feit dat we de laatste evenementen merkbaar meer “harde” wapens” langs zien komen heeft ons doen besluiten om, voor de veiligheid van al onze deelnemers, de richtlijnen weer wat strenger toe te passen.