Staatsieportretten!

Uw officiële beeltenis ten tijde van Bron 13 is nu terug te vinden in de archieven.