Zombielarp: 18 uur persbericht #6

Noodtoestand uitgebreid

26 maart 2019

De Nederlandse overheid laat weten dat zij per direct de noodtoestand uitbreidt tot geheel Nederland, en de maatregelen in het getroffen gebied aanscherpt.
We gaan dus van een “beperkte noodtoestand” naar een “algemene noodtoestand”.

Concreet betekent dat het volgende:

 • De oorlogswet is per heden van kracht, het leger heeft dezelfde bevoegdheden, en meer, als de politie.
 • De wet verplaatsing bevolking is per heden van kracht, een ieder dient de aanwijzingen van de overheid op te volgen, en zich daarheen te verplaatsen waar de overheid aanwijst.
 • De wet militaire inundatiën is van kracht. De oude waterlinies worden gebruikt, en het onder curatele gestelde gebied is omringd door water. Dan wel in de vorm van rivieren, dan wel in de vorm van ondergelopen landerijen.
 • De Kaderwet dienstplicht: een ieder die kan vechten wordt gemobiliseerd.
 • Inkwartieringswet, elke ingezetene van het koninkrijk dient zijn of haar huis beschikbaar te stellen aan de overheid, wanneer zo gevraagd.
 • Vervoersnoodwet: een ieder buiten het getroffen gebied, dient in de stad te blijven waar men woont. Overtreding van deze wet leidt tot directe executie. Ingezeten van het gebied zijn toegestaan het gebied uit te vluchten via één van de daarvoor aangewezen controle punten.
 • Havennoodwet: alle schepen op dit moment aanwezig in Nederland, kunnen worden gecommandeerd door de overheid. Het is een ieder verboden met een schip uit te varen. Overtreding van deze wet leidt tot directe executie.
 • Hamsterwet: het hamsteren van goederen op welke wijze dan ook is verboden.
 • Distributiewet: de overheid neemt per direct de leiding van het vervoer en distributie van alle levensmiddelen.
 • Vorderingswet: de overheid kan, en zal, alles vorderen wat zij nodig acht om de huidige crisis te bestrijden.
 • Noodwet voedselvoorzieningen: alle supermarkten, distributiecentra, veilingen, slachterijen, etc. worden bewaakt door militaire eenheden.
 • Noodwet arbeidsvoorziening: een ieder die kan werken, wordt gemobiliseerd.
 • Noodwet geneeskundigen: artsen en verpleegkundigen zijn opgeroepen en worden binnen 24 uur bij een kazerne verwacht.
 • Noodwet financieel verkeer: al het financieel verkeer in Nederland is stilgelegd.
 • Noodwet radio- en communicatie: binnen het getroffen gebied wordt alle communicatie door niet militair persoon per direct verboden. Alle GSM masten zij gevorderd door de staat. Alle radio- en televisie-zenders zijn gevorderd door de staat.
  Buiten het getroffen gebied zal de Nederlandse Staat al het digitale verkeer monitoren.