Belvedère – een enquête

De meningen zijn gepeild, de totalen gemaakt, de gemiddelden berekend. Zie hier uw aller meningen, in sprekende grafieken.