Laatste Wilde Post!

Leta 30 loopt op zijn einde maar niet zonder dat de redactie van de Wilde Post nog een extra editie uitbrengt.