Notulen ALV

En een tweede zwaluw, een Europese dit keer. Met de notulen van de ALV.