Nieuwe Belvedere

Uw webmaster vernam dat de Fransen zich opnieuw gaan roeren. Hier meer informatie daarover, al is de informatie nog verre van compleet....