En een tweede zwaluw, een Europese dit keer. Met de notulen van de ALV.

Uw webmaster ving een zwaarbeladen Afrikaanse zwaluw. De lading? Een Wilde Post, jaargang 32, editie 1!

Eerder stond 9 april vermeldt, maar deze datum is dus aangepast. Zondag 2 april horen alle spelers hoe de komende “de Bron” voor hen zal verlopen, welke regels en afspraken er zijn. En: de figuranten horen hoe het scenario in …

Deelnemersdag “De Bron” op zondag 2 april. Lees meer >

Uw webmaster vernam dat de Fransen zich opnieuw gaan roeren. Hier meer informatie daarover, al is de informatie nog verre van compleet….

Uw webmaster ontving, via uitgeputte postduif, de laatste editie van de Pelinoreese Heraut. Enige digitalisering later is deze nu ook voor u beschikbaar.