Staatsieportretten Belvedere!

Onze hoffotograaf Reinoud van Leeuwen heeft de deelnemers aan Belvedere dit keer aan het canvas toevertrouwd.

.