Laatste editie van de Pelinorese Heraut

Uw webmaster ontving de laatste editie van de Pelinorese Heraut. Al het nieuws vanuit Pelinor en omgeving. Met name bewoners van en bezoekers aan Fort Griffioen wordt geadviseerd deze editie te lezen!