ALV: agenda beschikbaar

Uw webmaster ontving eerder al de belangrijke documenten maar nu is ook de agenda beschikbaar. Komt allen naar uw ALV.