Noodnummer tijdens De Bron

Het noodnummer tijdens ons evenement is: 06-40250901, 24 uur bereikbaar tijdens het evenement.