Notulen van de ALV

De notulen van de laatste ALV zijn beschikbaar. Je vindt ze hier.