Algemene Leden Vergadering op 28 november

De datum voor de ALV is vastgesteld; op de agenda staan in ieder geval de boekhoudingen van 2012 en 2013 en het afzwaaien van 2 bestuursleden. Meer details volgen.