De spelregels van Wolfhagen

De regels in vogelvlucht

Aan de basis van het Wolfhagen-systeem ligt dat van Puerto Diablo, dat op haar beurt gebaseerd is op de Elerion spelregels. Degenen die bekend zijn met eerdere Arcana systemen zal het opvallen dat er veel regels zijn komen te vervallen of simpeler zijn gemaakt. Dit is een trend die de laatste jaren in veel (nieuwe) rollenspel evenementen te zien is. Ook is gebleken dat niet alle regels uit het oorspronkelijke Puerto-Diablo systeem in de praktijk werden gebruikt.

Bij Wolfhagen gebruiken we geen personagekaarten. Als het goed is zijn de regels simpel genoeg om te kunnen onthouden hoeveel trefpunten en welke vaardigheden je (nog) hebt.

In tegenstelling tot andere evenementen van RSV Arcana wordt bij Wolfhagen geen onderscheid gemaakt tussen “spelers” en “figuranten”. Bij dit evenement is iedereen deelnemer. Overigens kunnen alle deelnemers tot op zekere hoogte als scheidsrechter op treden en speltechnische beslissingen nemen.

Nationaliteiten en talen

Bij Wolfhagen kunnen personages verschillende nationaliteiten of afkomsten hebben, zoals bijvoorbeeld Fries, Hollands, Pruissisch of Habsburgs. Het personage spreekt de taal die hoort bij het land of de streek waar hij of zij uit afkomstig is. Iedereen kan mondeling met elkaar communiceren, maar wend je ogen af van een geschreven tekst als het in een taal is geschreven die je niet kunt lezen.

Nieuwe vaardigheden leren

Na een evenement kan ieder personage 1 nieuwe vaardigheid leren. Sommige vaardigheden kunnen alleen geleerd worden als men een leraar gevonden heeft, andere zijn vrij te leren omdat men dit zichzelf kan leren, of omdat er leraren in overvloed zijn. Heb je een vaardigheid geleerd, geef het dan aan ons door zodat we er rekening mee kunnen houden.

Als men een vaardigheid van een leermeester leert, moet men minimaal een half uur per dag les volgen. Ieder personage dat een vaardigheid beheerst kan deze vaardigheid aan anderen leren, maar kan maar 1 leerling per evenement hebben.

Als je een vaardigheid niet van een leermeester leert, dan zal er evenwel geoefend moeten worden tijdens het weekend. Ook hierbij is de richtlijn tenminste een half uur per dag te oefenen. Zeker bij de vaardigheden die je liever niet openlijk laat zien kan dit spannend spel opleveren!

Betaalmiddelen

In het spel wordt er betaald met binnenspels geld.

Naam Waarde in stuivers Waarde in centen
kwartje ¼ stuiver 2½ cent
halfje ½ stuiver 5 cent
stuiver 1 stuiver

10 cent

florijn

10 stuivers 100 cent
daalder 15 stuivers 150 cent
rijksdaalder 30 stuivers 300 cent

Tref- en beschermingspunten

Aangezien er maar een beperkt aantal evenementen wordt gespeeld (de bedoeling is een trilogie) zijn er géén verschillende niveaus. Ontwikkeling van personages zal vooral gebeuren door het verhaal dat zich ontvouwt, niet doordat deze personages sterker, slimmer of vaardiger worden. Als het personage sterker wordt, dan zal dit zal zich moeten uiten in het spel van het personage en niet in speltechnische vorderingen.

Ieder personage heeft 2 trefpunten (TP) op de torso en 1 per arm en been (met uitzondering van heel geoefende en geharde vechters, zij hebben 3 trefpunten op torso en 2 per ledemaat). Wanneer een personage gewond raakt, gaan er op de betreffende locatie een of meerdere trefpunten vanaf.

Wie pantser draagt, heeft 1 extra punt bescherming (BP), behalve soldaten in volle bepantsering, zij hebben 2 punten bescherming.

Een simpele burger of boer heeft dus 2TP op het lichaam en 1TP op armen en benen.

Een volledig bepantserde, geharde soldaat heeft 3TP+2BP= 5 punten op het lichaam en 2TP+2BP= 4 punten per ledemaat.

Vechten

Iedereen in Wolfhagen kan zich verdedigen met een mes of dolk. Door de vaardigheid “vechten” kun je omgaan met andere wapens zoals knotsen, bijlen, korte lassen, sabels enz. Men kan echter maar met 1 wapen tegelijk vechten, tenzij men de vaardigheid “vechten met twee wapens” heeft.

Alle slag- snij- en steekwapens doen één punt schade. De enige uitzondering is de hellebaard, dit wapen doet twee punten schade (Habsburgse soldaten gebruiken dit wapen). Vuurwapens doen drie punten schade.

Wonden en genezing

Wanneer een personage verwondt wordt, gaat er op de locatie waar het geraakt is de hoeveelheid trefpunten af.

Ledematen:

  • Arm/been op 1 TP: het personage heeft nu een bloedende wond. Als de wond verbonden is, mag de bloedsticker worden verwijderd en het geneest ook 1 TP. Méér dan 1 punt genezen kan door een kruidenkompres aan te laten brengen door iemand met de vaardigheid Medicijnen. NB. De meeste personages hebben maar 1 TP per ledemaat, deze situatie zal zich vooral voordoen bij soldaten.
  • Arm/been op TP: het ledemaat is onbruikbaar, totdat deze genezen is. Speel uit dat men lam dan wel kreupel is. Wanneer de wond verbonden is, mag de bloedsticker worden verwijderd en het geneest 1 TP.

Romp:

  • Romp op 1 TP: Als de romp zodanige schade oploopt dat er nog maar 1 trefpunt over is, raakt men daarvan behoorlijk in shock. Men kan niet meer vechten, rennen enz. Genezen kan door een kruidenkompres aan te laten brengen door iemand met de vaardigheid Medicijnen.
  • Romp op 0 TP: Het personage is helaas dood.

Nieuw Personage

Wanneer je daar behoefte aan hebt, zijn de scenaristen altijd bereid om met je mee te denken over een personage die een rol kan spelen in het verhaal. Maar: wacht niet tot het laatste moment om contact op te nemen.Wij kunnen dan niet meer garanderen dat we mee kunnen schrijven aan je rol, kleding kunnen uitlenen o.i.d. Hoe eerder je erbij bent, hoe meer aandacht we kunnen besteden aan je personage, zowel qua achtergrond als qua plot.

Om een nieuw personage te maken moet je een aantal vragen beantwoorden:

  • Is het personage afkomstig uit het buurtschap Wolfhagen of niet?
  • Zo ja, klik door naar deze pagina met meer informatie over de dorpsbewoners en/of neem contact met ons op via het contactformulier. Er worden een aantal rollen van dorpsbewoners geschreven, waar je als deelnemer voor kunt aanmelden. Dit is een vaststaand (en beperkt) aanbod van rollen, op is op!
  • Zo niet, welke nationaliteit heeft het personage?

De nationaliteiten waar je standaard uit kunt kiezen zijn: Landen van Overmaas (het huidige Limburg), Holland, Friesland, Brabant, Zeeland, Vlaanderen, Habsburgse Rijk (Oostenrijk), Frankrijk, Engeland, Pruisen (Duitsland).

  • Welk geloof heeft het personage?

Voor de dorpsbewoners geldt dat ze allemaal katholiek zijn (een enkele uitzondering daargelaten). Voor buitenstaanders kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden: Katholiek, Gereformeerd of Hervormd (Gereformeerd is strenger), Anglicaans (alleen Britten), Joods.

  • Welke achtergrond (startmal) heeft het personage?
  • Welke vaardigheden heeft het personage?

 

Over de laatste twee vragen hieronder meer.

Startmallen

De startmallen zijn geënt op de verschillende standen die in de achttiende-eeuwse maatschappij gangbaar waren: geestelijken, adel, geleerden, boeren en burgers, soldaten, ambachtslieden, armoedzaaiers en lichtekooien.

Alle startmallen zijn toegankelijk voor zowel mannen als vrouwen, behalve wanneer specifiek anders is aangegeven. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen denkbaar, wederom in overleg met de organisatie.

Startmal Bijbehorende unieke vaardigheid Standaard lezen en schrijven Standaard roddel en achterklap
1. Clerus (geestelijken)1 Bidden

x

2. Adel en andere rijke lieden Kapitaal

x

3. Geleerden2 Latijn en Grieks

x

4. Herenboeren, burgers en buitenlui3 5 vaardigheden4
5. Soldaten2 Veteraan

x

6. Ambachtslieden5 Ambacht

x

7. Armoedzaaiers, pachtboeren en bedelaars Bedeling

x

8. Lichtekooien6 Charmeren

x

1 Denk aan priester, monnik/non of missionaris.
2 Alleen mannelijke personages.
3 Denk aan alchimist, advocaat, beul, chirurgijn, herbergier, koopman, vroedvrouw… enz.
4 Deze startmal heeft 5 vrij in te vullen vaardigheden, in plaats van 4 (waarvan 2 vaste en 2 vrij te kiezen).
5 Bijvoorbeeld: kleermaker, smid, timmerman… enz.
6 Alleen vrouwelijke personages.

 

Startmallen zijn bedoeld om je een logische set vaardigheden te geven én een voorzet te doen met betrekking tot soorten personages die in de spelwereld passen. Daar hoort een unieke vaardigheid bij die niet beschikbaar is voor personages in andere startmallen.

Hoor je bij de bevoorrechten in de Landen van Overmaas, dan heb je waarschijnlijk leren lezen en schrijven. Aan de andere kant worden de hogere klassen met argwaan bekeken door de gewone burgers, die niet zomaar ieder weetje met je zullen delen (roddel en achterklap).

Vaardigheden

Na het kiezen van de startmal, mag men de vaardigheden die men al heeft (bijvoorbeeld bidden en lezen en schrijven voor clerus) aanvullen of inruilen tot maximaal vier. Een uitzondering is de startmal “Boeren, burgers en buitenlui”. Hierin mogen 5 vaardigheden vrij gekozen worden.

Er is een verschil tussen vaardigheden die iedereen altijd kan leren, en vaardigheden waarvoor een bepaalde andere vaardigheid nodig is. Dat betekent niet dat een beginnend personage de vervolgvaardigheid niet kan kiezen.

Vaardigheden

Vaardigheid nodig

Leermeester nodig

Alchimie

Ja

Andere taal

Lezen en schrijven

Nee

Bedelen

Nee

Beurzen snijden

Nee

Bewusteloos slaan

Nee

Boogschieten

Ja

Bordeelsluipen

Nee

Gehard

Vechten

Nee

Kruidenleer

Ja

Lezen en schrijven

Ja

Medicijnen

Kruidenleer of Wonden verbinden

Ja

Met dieren omgaan

Nee

Roddel en achterklap

nee

Schutter

ja

Vechten

nee

Vechten met twee wapens

Vechten

ja

Vervalsen

nee

Wetenschappen

Lezen en schrijven

ja

Wonden verbinden

nee

Woudlopen

ja

Een omschrijving van de vaardigheden is te vinden in de volledige spelregels.

Kleding

Een nieuw personage is vrij te kiezen in welke kleding het verschijnt, mits het bij de rol en het tijdsbeeld past. Voorkom verwarring; een timmerman met een koksmuts op, heeft veel uit te leggen.

Wij zetten bij dit evenement alles op alles om het zo goed en zo mooi mogelijk aan te kleden. We verwachten van spelers dan ook dat zij goed gekleed ten tonele verschijnen. Het is helemaal niet erg als een kostuum eigenlijk twintig jaar uit de mode is in het jaar dat we spelen. Wel storend is het als een kostuum duidelijk uit een ander tijdperk komt (een Sherlock Holmes-pak of een ridder in maliënkolder). Anders dan bij fantasy evenementen zijn de deelnemers bij dit evenement de “gewone” lieden. Zij zijn dus geen helden, die gehuld in schitterende harnassen en gewaden en behangen met woeste wapens, de monsters en de misstanden bestrijden.

Als je tijdig inschrijft is het mogelijk om bij je inschrijving aan te geven dat je kleding wil lenen die in de setting van Wolfhagen past. Je hoort dan zo snel mogelijk of dat inderdaad kan voor jou personage.

Startvaardigheden

Ambacht (ambachtslieden)

Het personage beoefent een ambacht en weet hoe dat vakkundig te doen. Een ambacht is handwerk dat wordt aangeleerd om een beroep mee uit te oefenen. Voorbeelden van ambachtslieden zijn: timmerman, smid, glasblazer, schoenmaker, kleermaker, mandenvlechter, voddenboer, touwslager, leerlooier, enz.

Na een uur werken kan een simpele taak gedaan zijn. Om de ambacht te beoefenen heeft de ambachtsman uiteraard gereedschap (timmergereedschap, smeedgereedschap enz.) nodig.

De meeste ambachtslieden zijn met hun gereedschap vaardig genoeg om (simpele) sloten open te breken.

Bedeling (armoedzaaiers)

Iedereen in Wolfhagen moet werken voor zijn geld en geld betalen voor zijn voedsel. Alleen de allerarmsten kunnen hiervoor terecht bij de bedeling. De bedeling wordt in Wolfhagen gerund door de Zusters van Licht en Liefde (de spelleiding). Naast een extra broodje, muntje of appel, stoppen de zusters de armen af en toe ook een goedbedoeld advies toe.

Bidden (geestelijken)

Door te bidden tot God worden allerlei zaken in het leven veilig gesteld. Niet altijd van geestelijken zelf, maar anderen brengen hun sores naar de priester, monnik of kwezelken. Na minstens een half uur bidden is de boodschap overgekomen. Lever het uitgeschreven gebed in bij een spelleider. Succes niet gegarandeerd!

Charmeren (lichtekooien)

Mannen zijn heel vatbaar voor jouw charmes, dat spreekt voor zich. Ze zijn nu en dan onbereidwillig loslippig in jou intieme gezelschap (dat mag gewoon een 1 op 1 gesprek zijn). Gebruik hiervoor de zinsnede “Ach…dat kun je míj toch wel vertellen?” Maximaal 1 keer per persoon per dag te gebruiken.

Kapitaal (adel/rijken)

Men krijgt ieder evenement 4 extra daalders. Hoe het karakter ooit aan dit geld gekomen is, laten wij helemaal in midden (het hoeft niet netjes te zijn), maar we willen het wel graag weten.

Latijn en Grieks (geleerden)

Latijn en Grieks zijn dode talen en het vraagt veel tijd en inzet om dit te leren. De enigen die zich hier in verdiepen zijn geleerden, en geleerde geestelijken (theologen). Vele geschriften van belang zijn alleen leesbaar voor wie Latijn of Grieks beheerst.

Veteraan (soldaten)

Als soldaat heb je de nodige ervaring in een gevecht. De vaardigheid “veteraan” betekent automatisch dat je ook kunt vechten (zie vaardigheid vechten). Je mag bovendien de eerste klap in een gevecht negeren. Je moet wel “veteraan” roepen, een welgemikte binnenspelse vloek mag ook. Dit is om voor je tegenstander aan te geven dat je de klap wel degelijk “meetelt”. Deze vaardigheid helpt niet tegen vuurwapens. Tot slot heb je 2 beschermingspunten (BP) als je volledige bepantsering draagt.

Top