Over Wolfhagen

wapenschild_wolfhagenEen historisch rollenspel dat zich afspeelt in de achttiende eeuw in de Landen van Overmaas, de tijd en plaats van de Bokkenrijders.

Het tegenwoordige Limburg, anno 1751. Vreemde mogendheden bezetten de Landen van Overmaas. Boeren, burgers en buitenlui in de verarmde buurtschap Wolfhagen hebben te vrezen van de keihard optredende autoriteiten, de strenge geestelijkheid, op geld beluste rovers, schimmige spionnen en diplomaten. Opborrelend verzet kan niet uitblijven: waar mogelijk worden de bezetters gehinderd, bestolen en ondermijnd….

Wat is Wolfhagen?

De bedoeling is om in juni 2013, 2014 en 2015 drie keer het evenement “Wolfhagen” neer te zetten: een historisch rollenspel dat zich afspeelt in de Landen van Overmaas in de achttiende eeuw, de plaats en tijd van de Bokkenrijders. Als deelnemer speel je een dorpsbewoner van Wolfhagen of buitenstaander die zijn of haar eigen beweegredenen heeft om het dorp aan te doen.

Wat is Wolfhagen niet

Wie een “fantasy”-rollenspel verwacht, komt bedrogen uit. Er is geen bos vol boosaardige monsters. Er is geen Duistere Tegenstrever die de wereld wil vernietigen. Er zijn geen helden met toverzwaarden. Geen wonderlijke genezingen, geen tovenarij.

Wat is Wolfhagen wél

Een kans om een stukje geschiedenis te beleven. In de achttiende eeuw heerste een feodale “standenmaatschappij”. Er waren drie standen van de “bidders”, “strijders” en “werkers”. De geestelijkheid werd beschouwd als de eerste stand, de adel de tweede stand en de boeren en burgerij als derde stand. Wolfhagen is een simpel buurtschap waar deze hiërarchie als geen ander werkt. Men heeft te vrezen van autoriteiten, spionnen, rovers en slinkse entrepreneurs. De spelwereld wordt bevolkt door enerzijds de dorpelingen, en anderzijds buitenstaanders. Het verschil tussen dorpelingen en buitenstaanders is dat de dorpelingen zich inschrijven op een aantal vastomlijnde rollen, en de buitenstaanders meer vrijheid hebben in het invullen van het personage. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen spelers en figuranten, iedereen is deelnemer.
Hoe het spel zich tijdens het weekend ontwikkelt staat niet vast. Alle deelnemers sturen het spel, vanuit hun eigen motivaties, duidelijk of obscuur, een bepaalde kant op. Samen bepalen zij de afloop.

De regels

Men kiest niet voor een archetypische klasse als krijger, druïde of priester. Wel kan men kiezen voor een startmal: geestelijke, adel, geleerde, boer, armoedzaaier, ambachtsman, lichtekooi of soldaat. Deze startmal staat voor de achtergrond van het personage voordat het in het spel betrokken raakte. Het is alles bij elkaar een versimpelde versie van het vertrouwde systeem dat ook bij het eerdere Arcana-evenement “Puerto Diablo” is gebruikt.

Aankleding

Wij zetten bij dit evenement alles op alles om het zo goed en zo mooi mogelijk aan te kleden. We verwachten van spelers dan ook dat zij goed gekleed ten tonele verschijnen. Het is helemaal niet erg als een kostuum eigenlijk twintig jaar uit de mode is in het jaar dat we spelen. Wel storend is het als een kostuum duidelijk uit een ander tijdperk komt (een Sherlock Holmes-pak of een ridder in maliënkolder). Anders dan bij fantasy evenementen zijn de deelnemers bij dit evenement de “gewone” lieden. Zij zijn dus geen helden, die gehuld in schitterende harnassen en gewaden en behangen met woeste wapens, de monsters en de misstanden bestrijden. Het is mogelijk om kleding te lenen die binnen de setting van Wolfhagen past.

Kortom

Wolfhagen is een historisch rollenspelevenement. Een weekend waarin we de Landen van Overmaas in de achttiende eeuw willen laten herleven, maar vooral ook beleven!